Zmiany w pracy zdalnej. Trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu Pracy

Zmiany w pracy zdalnej. Trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu Pracy

Coraz bliżej wpisania do Kodeksu Pracy jest praca zdalna. Dyskusje na temat kształtu ustawy trwają już około pół roku. Najnowszy projekt w przypadku wprowadzenia gwarantowałby m.in. możliwość zwrotu niektórych kosztów przez pracodawcę, konkretne ustalenie miejsca wykonywania pracy zdalnej oraz zasady kontrolowania pracownika przez właściciela firmy.

Według najnowszego pomysłu na pracę zdalną będą musiały się zgodzić obie strony. Takie porozumienie należałoby zawrzeć w umowie o pracę lub umowie zlecenia. Pracodawca będzie mógł wysłać na „home office” pracownika bez jego zgody jedynie w wyjątkowych przypadkach. Za takowe uznaje się: epidemię, stan nadzwyczajny oraz niemożność zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy.

Również pracownik dostanie możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną. Projekt ustawy zakłada taką możliwość w przypadku, gdy dana osoba jest rodzicem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej. Pracownik będzie mógł też złożyć taką prośbę, jeśli jest rodzicem dziecka, które ma nie więcej niż 4 lata. Właścicielowi firmy nowe prawo pozwala odrzucić taką propozycję tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dopłaty do pracy zdalnej

Problemem dla wielu pracowników biurowych wykonujących obowiązki zdalnie są większe koszty własne. Ze względu na wykonywanie pracy w domu muszą ponosić większe opłaty za prąd, wodę czy ocieplenie. Ponadto bardzo często użytkują swój prywatny sprzęt lub na własną rękę dokupują odpowiednie urządzenia.

Projekt ustawy jasno określa, że to pracodawca będzie musiał ponosić koszty związane z eksploatacją urządzeń potrzebnych do pracy oraz dokładać się do energii elektrycznej. Ponadto w razie potrzeby właściciel firmy zapewniłby pomoc techniczną oraz niezbędne szkolenia.

Bardziej szczegółowe umowy, możliwość kontroli

Po wprowadzeniu nowelizacji, w umowie będzie trzeba zawrzeć informację, gdzie ewentualna praca może być wykonywana. Ponadto projekt  pozwala na ustalenie zakresu „home office”. Jego szczegółowe zasady określi umowa lub inne porozumienie. W przypadku braku określenia poszczególnych zasad o sposobie pracy zdalnej decyduje wewnętrzny regulamin firmy.

Co ciekawe, po wprowadzeniu w życie nowych przepisów pracodawca będzie miał możliwość kontrolowania pracownika. Dostanie możliwość sprawdzania: jego efektywności, dotrzymania zasad zawartej umowy oraz przestrzegania przez niego zasad higieny oraz bezpieczeństwa. Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada również możliwość jednostronnej rezygnacji z pracy zdalnej. Ewentualny wniosek będzie można złożyć po trzech miesiącach od rozpoczęcia takiej pracy.

Nie wiadomo, kiedy projekt nowelizacji zostanie wprowadzony w życie. Ma być jeszcze konsultowany. Niewykluczone, iż do zmian w prawie dojdzie już po zakończeniu pandemii koronawirusa.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: