Zmiany na stanowiskach kierowniczych w bialskim szpitalu

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w bialskim szpitalu

BIAŁA PODLASKA Kolejne zmiany w strukturach kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Joanna Kozłowiec nie jest już zastępcą dyrektora do spraw Rozwoju Szpitala. Reorganizacja nastąpiła także na stanowiskach zastępców do spraw Finansowo-Księgowych oraz Pielęgniarstwa.

Na stronie internetowej WSzS widnieje już nowa informacja na temat struktury organizacyjnej placówki. Brak w niej chociażby działu rozwoju i szkoleń. Zmiany widać także w zakładce, gdzie zaprezentowano osoby, które zarządzają bialską placówką medyczną. Z grona dyrektorskiego zniknęło nazwisko Joanny Kozłowiec, zastępcy dyrektora ds. rozwoju szpitala. Funkcję tę decyzją poprzedniego dyrektora – Dariusza Oleńskiego pełniła od września 2015 r. O zmiany w strukturze kierowniczej zapytaliśmy rzecznika prasowego bialskiego szpitala.
– W związku ze zmianami wprowadzanymi w instytucjach podległych Marszałkowi Województwa Lubelskiego również w bialskim szpitalu uległ zmianie Regulamin Organizacyjny, który między innymi w obecnej strukturze przewiduje stanowiska dwóch zastępców dyrektora: Zastępcę Dyrektora i Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych – informuje Magdalena Us, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

W dotychczasowej strukturze organizacyjnej było pięciu zastępców dyrektora. Ze stanowiskami zastępców pożegnały się również Jolanta Seroczyńska, która teraz pełni funkcję głównej księgowej i Cecylia Kiełczewska – po reorganizacji naczelna pielęgniarka Szpitala. – Stosując się do zaleceń dokonano likwidacji stanowisk: Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo-Księgowych, Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa oraz Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju Szpitala. W związku z powyższym nastąpiła reorganizacja pracy w pionach podległych – dodaje Us.

Jak informuje rzecznik szpitala wszystkim osobom zostały zaproponowane nowe stanowiska pracy. Nikt nie stracił pracy w wyniku reorganizacji.

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu „Podlasianina” od 7 kwietnia.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: