Za nami rok pełen wyzwań i zrealizowanych inwestycji

Za nami rok pełen wyzwań i zrealizowanych inwestycji

GMINA ŁOMAZY Remonty dróg, sieci wodno-kanalizacyjnej, odnowiony stadion i energooszczędne oświetlenie w gminie – to tylko niektóre z licznych inwestycji wykonanych w tym roku w gminie Łomazy. W rozmowie z wójtem Jerzym Czyżewskim podsumowujemy rok i zdradzamy, jakie inwestycje zaplanowane są na kolejne miesiące.

Co działo się w gminie w tym roku? Jakie plany udało się zrealizować?

– Zakończyliśmy przebudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Łomazach, zakupiliśmy zestaw asenizacyjny w celu świadczenia usług wywozu nieczystości. Przebudowa oczyszczalni ścieków miała przede wszystkim obniżyć koszty funkcjonowania, i udało się to wykonać dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Przebudowaliśmy ulicę Podrzeczną w Łomazach, również dzięki dofinansowaniu unijnemu. Chodzi o odcinek 1,3 kilometra, od drogi wojewódzkiej do ulicy Wisznickiej, wykonano też parking przy stadionie i chodniki. Jednocześnie, dzięki współpracy z Powiatem Bialskim, w tym roku rozpoczęła się przebudowa drogi Łomazy-Kozły-Kolembrody, na odcinku 9 kilometrów. W ramach tego projektu przebudowano ten odcinek drogi, wykonano chodnik oraz parking w miejscowości Kozły. W ramach tej inwestycji, dzięki współpracy z gminą Rossosz, wyremontowano także odcinek jezdni między Kozłami a Musiejówką.

Rozpoczęliśmy ponadto pierwszy etap budowy ulicy Kirkuckiej w Łomazach. Prace polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, i tutaj gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zostały wykonane trzy zjazdy z drogi wojewódzkiej na drogi gminne w Dubowie, również dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Wyremontowano chodnik przy placu Jagiellońskim w centrum Łomaz, na długości około 100 metrów, od przystanku w stronę ul. Brzeskiej. A na początku tego roku zakończyliśmy wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne, ledowe. Dokładnie zostało wymienionych w gminie 511 lamp. Dobudowaliśmy też nowe oświetlenie ulic. Ta inwestycja, podobnie jak przebudowa oczyszczalni ścieków, przede wszystkim zapewni oszczędności dla budżetu gminy.

A to jeszcze nie wszystkie zrealizowane projekty…

– Tak. Jeśli chodzi o projekty tzw. miękkie, to realizujemy np. Klub Seniora, projekt zwiększający aktywność naszych mieszkańców po 60. roku życia. Od października zaczął funkcjonować Klub Malucha, uczęszcza do niego 23 dzieci. Oba te projekty uzyskały stuprocentowe dofinansowanie ze środków unijnych. Zakończył się również remont, przebudowa i wyposażenie budynku dawnej szkoły w Dubowie. Powstaje tutaj centrum opiekuńczo-mieszkalne. Placówka jest już wyposażona w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, AGD, RTV, meble i inne niezbędne do działania centrum. Trwa rekrutacja uczestników, tak aby od 1 marca można było rozpocząć funkcjonowanie. Zgłosiło się już kilka chętnych osób. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, będą one kierowane, decyzją kierownika GOPS, do uczestnictwa w nowej placówce.

Dzięki przeznaczeniu funduszu sołeckiego kilku miejscowości, wymieniliśmy pokrycia dachowe w świetlicach w Kopytniku i Stasiówce. Rozpoczęliśmy remont remizy w Lubence, wymieniono źródło ogrzewania w remizie w Koszołach, wykonany został parking przed świetlicą w Studziance. To były główne prace dotyczące naszych budynków.

Jak się mają sport i rekreacja na terenie gminy?

– Dzięki programowi partnerskiemu, który realizujemy z gminami Aktywnego Pogranicza, powstaje projekt dotyczący zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych tych gmin, poprzez rozwój ścieżek turystycznych. Zostały postawione dwie altany wraz ze stołami i ławkami, stojaki na rowery, dwa szalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także tablice informacyjne o atrakcjach turystycznych w gminie Łomazy. Ta infrastruktura znalazła się w parku przy placu Jagiellońskim oraz na stadionie.

Największą inwestycją sportowo-rekreacyjną była przebudowa stadionu w Łomazach, za ponad 1 mln zł, dzięki półmilionowemu dofinansowaniu z Unii. Wyremontowano i przebudowano budynki zaplecza sportowego, zainstalowano nagłośnienie i monitoring, wykonano pompę ciepła do podgrzewania wody, wyremontowano boisko sportowe, zmieniono nawierzchnię murawy i bieżni, wykonano odwodnienie i nawodnienie boiska, wybudowano nowe trybuny, wiaty dla zawodników, dojścia utwardzone. Będą się tutaj odbywały nie tylko zawody sportowe czy strażacko-pożarnicze, ale też wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Ważnym elementem jest też wykonanie skateparku. Jest to nowy obiekt na stadionie, ma służyć osobom korzystającym z rolek, rowerów i deskorolek.

Ponadto gmina kupiła nowy pojazd ratowniczo-rozpoznawczy dla OSP Łomazy. Dostaliśmy też 50 tys. zł na projekt publiczny „Dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca”. Chcemy zamontować na naszych budynkach publicznych nadajniki, aby mieszkańcy mogli korzystać z sieci wi-fi w swoich domach. Ten projekt już rozpoczynamy, a w przyszłym roku będzie kontynuowany. To ważny projekt, szczególnie podczas zdalnej nauki oraz pracy.

Cały wywiad do przeczytania w aktualnym, świątecznym wydaniu tygodnika Podlasianin. W sklepach, kioskach i na www.e-prasa.pl do 4 stycznia!

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: