Wybierzmy wspólnie nasze autorytety

Wybierzmy wspólnie nasze autorytety

Rozpoczynamy trzecią edycję plebiscytu tygodnika „Podlasianin” i Stowarzyszenia Przez Pryzmat pod nazwą „Nasz Autorytet 2021”. Jego celem jest wyłonienie i docenienie osób, które nas inspirują, których postawa buduje, a zachowanie umacnia w przekonaniu, że mamy wzorce do naśladowania w swoim otoczeniu. Decyzją Kapituły wytypowaliśmy 25 nazwisk nominowanych w pięciu kategoriach. Od dziś rozpoczynamy głosowanie na kuponach i poprzez internet.

Autorytety są potrzebne zawsze i każdemu. Inspirują, oddziałują na emocje, sposób myślenia, często wpływają na podejmowane przez nas decyzje. A w życiu ważne jest, by otaczać się cudownymi ludźmi. Aby tego typu osobowe perły wyłowić, Stowarzyszenie Przez Pryzmat oraz tygodnik „Podlasianin” – przy wsparciu naszych Czytelników – zaproponowało, kogo warto wyróżnić w tym plebiscycie, kto z Waszego otoczenia zasługuje na ten zaszczytny tytuł za 2021 rok.

Spośród aż 38 kandydatów siedmioosobowa Kapituła Plebiscytu (w ramce podajemy jej skład) – po długiej dyskusji – wyłoniła po pięć osób nominowanych do tytułu Nasz Autorytet w każdej z kategorii: kultura, działalność społeczna, edukacja/oświata, sport i rekreacja oraz życie codzienne. Poniżej prezentujemy krótkie charakterystyki wszystkich nominowanych, czyli czym się zajmują i czemu zasługują na miano autorytetu.

Na te 25 osób od wtorku 19 kwietnia można głosować zarówno internetowo (poprzez stronę www.podlasianin.com.pl), jak i na zamieszczanych w naszym tygodniku kuponach. Wypełnione kupony należy przynosić do naszej redakcji lub też wysyłać pocztą na adres: Redakcja „Podlasianina”, ul. Narutowicza 32/5, 21-500 Biała Podlaska. Oczywiście wygra ten, kto otrzyma najwięcej głosów na kuponach papierowych lub kliknięć w internecie (głos w internecie można oddawać raz na dobę).

Głosowanie naszych czytelników pokaże, kto cieszy się w naszym regionie największym uznaniem i kto może być uznawany za autorytet w poszczególnych dziedzinach. Już wiadomo, że wręczenie laureatom statuetek odbędzie się w niezwykłej oprawie – podczas doskonałego koncertu „Uwertura do Gali Kiepurowskiej”, zaplanowanego na sobotę 28 maja w bialskim amfiteatrze. Pięciu laureatów (w każdej z kategorii) otrzyma tytuł „Nasz Autorytet 2021”, a kolejnych pięciu – tytuł „Nasz Autorytet 2021 Internautów”.

Nasz plebiscyt honorowym patronatem objęli prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk oraz starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Kapituła wytypowała nominowanych

13 kwietnia odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytu „Nasz Autorytet 2021”. Wraz z prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat Anną Chwałek, rektorami bialskich uczelni Jerzym Nitychorukiem (Akademia Bialska Nauk Stosowanych) i Jerzym Sadowskim (Filia Akademii Wychowania Fizycznego) oraz posłem na Sejm RP Riadem Haidarem, wybraliśmy ze zgłoszonych kandydatur 25 nazwisk osób, na które rozpoczyna się głosowanie.

W składzie Kapituły redakcję „Podlasianina” reprezentowali redaktor naczelny Jacek Korwin oraz redaktor Roman Laszuk, zaś Stowarzyszenie Przez Pryzmat – jego prezes Jakub Jańczuk.

 

KANDYDACI W PLEBISCYCIE „NASZ AUTORYTET 2021”

Kultura

Karolina Brodzik-Zaremba – instruktor grupy tanecznej Dance Academy Studio, z którym zdobywa wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej. W 2019 r. wraz z grupą obchodziła 10-lecie istnienia. Dance Academy Studio ma na swoim koncie już ponad 300 tytułów, które zdobył na regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach tanecznych. Artyści wytańczyli w sumie około 300 medali i 180 pucharów.

Magdalena Chodzińska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim. Jest inicjatorką i organizatorką wielu wydarzeń na terenie gminy: spotkań autorskich, koncertów, uroczystości, konkursów, pokazów i wystaw. Włącza bibliotekę i gminę w wydarzenia edukacyjno-kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, np. Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek i Narodowe Czytanie. Biblioteka pod jej kierownictwem otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016”. Dyrektor realizuje też wiele projektów i efektywnie pozyskuje fundusze.

Wojciech Prokopiuk – z zamiłowania filmowiec, fotograf, historyk, znawca tematu powstania warszawskiego i współzałożyciel Terespolskiego Studia Filmowego. Wspólnie z członkami Terespolskiego Studia Filmowego realizuje filmy fabularne, dokumentalne i reportaże. W 2019 r. powołał do życia Grupę Rekonstrukcji Historycznej Terespol, w skład której wchodzą głównie młodzi mieszkańcy miasta i okolic. Jest też organizatorem i współorganizatorem (w partnerstwie z władzami miasta i MOK w Terespolu) wydarzeń o charakterze patriotyczno-historycznym.

Ryszard Bielecki – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach. Poza pracą zawodową, z której wywiązuje się znakomicie, jest też muzykiem, autorem i poetą. Wydał tomik poezji „Nienajedzony światłem” oraz pisze piosenki, m.in. na szkolne uroczystości. Otwarty, serdeczny, ceniony w gminie i powiecie.

Bożena Kołtun – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Choroszczynce w gminie Tuczna. Wraz z innymi kobietami z KGW udowadnia, jak idąc z duchem czasu można kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje, a przy tym integrować lokalną społeczność. Niedawno z inicjatywy pani Bożeny i członkiń kierowanego przez nią KGW w Choroszczynce nagrywany był film pokazujący dawne tradycje związane z weselem. W role państwa młodych i gości weselnych wcielili się mieszkańcy Choroszczynki i gminy Tuczna.

Edukacja/Oświata

Arkadiusz Stefaniuk – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Nauczyciel z pasją. Wspiera swoich uczniów w zdobywaniu wiedzy i wykształcenia, uczy empatii oraz niesienia pomocy. Na początku pandemii szkoła wypożyczyła drukarki 3D, na których produkowane były przyłbice dla lekarzy i pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Kilka lat temu pokazał uczniom i społeczności lokalnej, że nigdy nie należy nikogo skreślać, a w trudnych sytuacjach, zamiast oceniać czyjeś postępowanie, lepiej wyciągnąć do tej osoby dłoń i dać drugą szansę, jeśli na to zasługuje.

Robert Wieczorek – dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach w gminie Terespol (pełni tę funkcję od 8 lat). To jedyna w regionie szkoła, kształcąca na kierunkach kolejarskich, a także transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Kierowana przez niego placówka rozwija się i daje młodzieży perspektywę nowoczesnego kształcenia, a później zdobycia zatrudnienia na miejscu. Uczniowie korzystają z programów zagranicznych praktyk i wymian, dzięki czemu niejednokrotnie już zdobywali doświadczenie zawodowe, np. w Grecji. Pedagog bardzo lubiany przez uczniów i ceniony przez lokalną społeczność.

Kinga i Mateusz Kuligowscy – muzykoterapeuci w Stowarzyszeniu Wspólny Świat. Choć dla wielu rodziców dzieci z autyzmem wydaje się to niemożliwe do wykonania, ich pociechy z powodzeniem uczą się gry na instrumentach oraz śpiewają, prezentując te umiejętności z dumą podczas uroczystości organizowanych przez stowarzyszenie. Pedagodzy otwarci są na inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców oraz podopiecznych Wspólnego Świata.

Wiesław Romanowicz – wykładowca akademicki Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych, ceniony i lubiany przez społeczność akademicką. W 2021 roku otrzymał uczelniane wyróżnienie na najbardziej lubianego wśród studentów wykładowcę. Autor książek i około kilkudziesięciu artykułów i sprawozdań naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej socjologii religii, w szczególności społecznych aspektów ekumenizmu i przemian religijności w społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem mniejszości religijnych. Wielkim hobby pana Wiesława jest pszczelarstwo i wszelkie kwestie związane z naszym regionem.

Paweł Różański – wykładowca akademicki bialskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego. Mobilizuje młodzież do podejmowania nowych aktywności, organizuje kursy survivalu. Współpracuje z komendą straży pożarnej w Białej Podlaskiej, gdzie jako instruktor WOPR oraz ratownik medyczny Stacji Pogotowia Ratunkowego udziela porad m.in. jak skutecznie uratować człowieka oraz samemu nie stać się ofiarą. Ukończył roczny kurs oficerski w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, specjalność rozpoznanie. Swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami m.in. kierunków mundurowych.

Działalność społeczna

o. Bogdan Augustyniak – gwardian kościoła św. Antoniego, pasjonat jazzu i fotografii, ale przede wszystkim osoba mocno zaangażowana w kultywowanie pamięci o historii regionu. Inicjator przygotowania i zawieszenia na murze kościoła tablic upamiętniających poległych w Białej Podlaskiej żołnierzy. Otwarty na nowe inicjatywy, serdeczny i zawsze gotowy do współpracy.

Grażyna Czech – przez 27 lat prowadziła znany w Białej Podlaskiej sklep-galerię Art Styl. Ponadto angażowała się w pomoc ludziom potrzebującym, szczególnie dzieciom. W 1998 r., razem ze znajomymi, założyła Społeczny Komitet Pomocy Dzieciom w Białej Podlaskiej. Przez wiele lat współpracowała ze Szkolnym Klubem Wolontariatu przy IV LO im. S. Staszica oraz Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną Dziupla, gdzie pomagała organizować inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. Fundowała też nagrody w konkursach dla bialskich przedszkoli, szkół czy Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Sakralnej.

Piotr Frończuk – przedsiębiorca, prezes zarządu firmy Piotrans w Wisznicach, jednej z najszybciej rozwijających się firm w gminie Wisznice i powiecie bialskim. Firma powstała w 2007 r. i początkowo zajmowała się importem samochodów z Europy Zachodniej. Dziś oferuje szereg usług związanych z transportem oraz sprzedażą paliw płynnych. To człowiek wielu pasji, ale przede wszystkim miłośnik lotnictwa. Chętnie angażuje się w działania społeczne. Wspiera akcje charytatywne oraz lokalne stowarzyszenia, organizacje społeczne i kluby sportowe oraz wydarzenia odbywające się na terenie powiatu bialskiego.

Ewa Pawłowicz-Sosnowska – prezes schroniska Azyl w Białej Podlaskiej, działająca na rzecz poprawy bytu przebywających tam czworonogów. Podejmuje wiele inicjatyw na rzecz pozyskania pieniędzy lub potrzebnych schronisku przedmiotów. Rozwija wolontariat w schronisku, w ramach którego w każdy weekend psy wyprowadzane są na spacery przez bialską młodzież.

Mateusz Antoniuk – prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. Do swojej służby podchodzi z ogromną pasją, jest bardzo pomysłowy i otwarty na współpracę. Strażacy pod jego dowództwem włączają się w ogólnopolskie akcje charytatywne. Współpracują też ze szkołami i przedszkolami, ucząc dzieci zasad bezpieczeństwa, zachowania się w kryzysowych sytuacjach i podstaw udzielania pierwszej pomocy. Jednostka pracuje na rzecz integracji lokalnego środowiska, organizuje pikniki i i wiele innych wydarzeń dla mieszkańców.

Sport i rekreacja

Władysław Zaciura – aktywny senior, sympatyk jazdy na rowerze, mors, propagator zdrowego stylu życia. Mocno zaangażowany w organizowanie rajdów i pielgrzymek rowerowych wraz z parafianami z kościoła pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, m.in. do Częstochowy, na Święty Krzyż czy do Wilna. Wspiera rajdy rowerowe im. J.I. Kraszewskiego do Romanowa, udostępniając auto serwisowe do przywiezienia rowerów w drodze powrotnej.

Marcin Stefaniec – trener występującej w Lidze Centralnej drużyny piłkarzy ręcznych AZS-AWF Biała Podlaska, jednocześnie wychowawca młodzieży w klubie UKS Olimpia Biała Podlaska, z którą w 2018 r. zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych, a rok później wicemistrzostwo Polski juniorów. Zawodnikiem AZS-u jest od sezonu 2013/2014, dołączając jako skrzydłowy juniorskiej drużyny VIVE-Targi Kielce, z którą zdobył m.in. mistrzostwo Polski juniorów w 2011 r. W tamtym czasie był reprezentantem juniorskiej reprezentacji Polski.

Cezary Kotecki – prezes Stowarzyszenia Kultury i Sportu Bushido w Białej Podlaskiej, sensei, sędzia międzynarodowy oraz trener 2 klasy. Zaczynał od taekwon-do ITF, następnie był jednym z założycieli Bialskiego Klubu Karate Kyokushin. W prowadzonych w Międzyrzecu Podlaskim sekcjach stowarzyszenia ćwiczą nie tylko dorośli, w tym kobiety, ale także młodzież, dzieci oraz maluchy do pięciu lat. Zajęcia odbywają się także w Białej Podlaskiej i Wisznicach.

Aleksandra Hordejuk-Gryczka – prezes Klubu Biegacza Biała Biega, będącego organizatorem wielu biegowych imprez masowych w Białej Podlaskiej i okolicach. Jako nastoletnia dziewczyna biegała średnie dystanse, a od kilku lat wielka fanatyczka rekreacji i ruchu na świeżym powietrzu. W działaniu bardzo energiczna, konkretna, opanowana i koleżeńska, a przy tym otwarta na pomysły otaczających ją osób.

Miłosz Storto – koordynator drużyn młodzieżowych w MKS Podlasie Biała Podlaska oraz pierwszy trener zespołu występującego w Centralnej Lidze Juniorów U-17. Pochodzi ze Stalowej Woli, w Białej Podlaskiej od 1996 r., kiedy został studentem AWF. Od około 20 lat pracuje z młodzieżą, stanowiąc dla niej wielki piłkarski autorytet. W 2015 r. z prowadzonym przez siebie zespołem awansował do Centralnej Ligi Juniorów i występuje w niej w różnych kategoriach do dzisiaj, poza przerwą na prowadzenie seniorów Podlasia.

Życie codzienne

Klaudia i Piotr Chazanowie – od ośmiu lat pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej. Są rodzicami zastępczymi dla sześciorga dzieci, którym stworzyli możliwie najlepsze warunki do życia i rozwoju. W międzyczasie dochowali się trójki biologicznych dzieci. Promują rodzicielstwo zastępcze przy różnych wydarzeniach organizowanym w mieście i regionie. Otwarci na pomoc innym, serdeczni.

Zbigniew Kot – burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego od 2014 r. Doświadczony samorządowiec, skromny i skupiony na pracy na rzecz społeczności swojego miasta. Jak podkreśla, sprawowana przez niego funkcja nie polega na władzy, ale jest powołaniem i służbą do realizowania celów i marzeń mieszkańców. W ostatnich latach w mieście przeprowadzono wiele kluczowych inwestycji, przy ogromnym wsparciu funduszy zewnętrznych. Miasto stale się rozwija, a przy tym sięga po rozwiązania przyjazne środowisku. Powstają duże zakłady pracy, coraz więcej firm chce tam prowadzić swoją działalność.

Paweł Iwaniuk – koordynator ds. dostępności i osób z niepełnosprawnościami w bialskim Urzędzie Miasta. Od lat podejmuje liczne inicjatywy na rzecz pomocy w pokonywaniu barier, jakie napotykają na swojej drodze osoby niepełnosprawne. Choć porusza się na wózku, nie ogranicza swojej aktywności – jest wolontariuszem podczas kolejnych finałów WOŚP, bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto.

Ewa Lipowiecka – sołtys wsi Chotyłów, radna gminy Piszczac, działaczka skupiająca grupę seniorów z gminy Piszczac, którzy od lat organizują wyjazdy, wycieczki i uczestniczą w spotkaniach integracyjnych bialskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Serdeczna, pogodna, nastawiona na pomoc seniorom. Z zapałem działa na rzecz lokalnej społeczności, uczestnicząc m.in. w Narodowym Czytaniu i wydarzeniach organizowanych przez szkołę w Chotyłowie.

Eugeniusz Mazur – wieloletni prezes PSS Społem, promujący spółdzielczość. Na początku w Społem zatrudnionych było 212 osób, obecnie już ponad 300. Mimo różnych trudności w działalności handlowej, sytuacja finansowa spółdzielni jest dobra, wciąż otwierane są kolejne sklepy, które promują polskie produkty, w tym tworzone na miejscu pieczywo, ciasta i garmażerkę. Mazur to działacz społeczny, od lat organizuje wydarzenia z myślą o pracownikach, spółdzielcach i mieszkańcach. W ubiegłym roku bialska spółdzielnia obchodziła 90-lecie istnienia.

LINK DO GŁOSOWANIA:

https://podlasianin.com.pl/plebiscyt/plebiscyt-nasz-autorytet-2021/

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: