Współpraca samorządów ponad polityką

Współpraca samorządów ponad polityką

Biała Podlaska, Zamość, Chełm i Puławy podpisały list intencyjny o współpracy samorządów w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Wymierne skutki współpracy osiągną nie tylko same miasta partnerskie, ale również miejskie obszary funkcjonalne (MOF), do których należy 15 samorządów – z naszego regionu MOF Biała Podlaska, czyli miasto Biała Podlaska i gmina Biała Podlaska. Po negocjacjach z Komisją Europejską, województwo lubelskie uzyskało dodatkowe 93 mln zł na realizację projektów w formule ZIT na terenach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Jak fundusze będą wykorzystane? Wśród możliwych form przeznaczenia są: wzrost konkurencyjności MŚP – 20 mln zł, transport niskoemisyjny – 20 mln zł, efektywność energetyczna sektora publicznego – 28 mln zł, promocja niskoemisyjności – 25 mln zł.

– List intencyjny jest pierwszym etapem współpracy samorządów w ramach ZIT, która stanowi warunek realizacji projektów. W dalszej kolejności zostaną opracowane Strategie ZIT, zaś po ich zatwierdzeniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju możliwe będzie dokładne określenie podziału środków między poszczególne MOF-y. Idea Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest instrumentem zaproponowanym przez Komisję Europejską, dzięki któremu partnerstwa miast i gmin z miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować wspólne przedsięwzięcia – informuje Beata Górka, rzecznik marszałka województwa lubelskiego.

Więcej przeczytasz w papierowym i cyfrowym wydaniu "Podlasiaka" nr 23 od 14 sierpnia

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: