Wsparcie w opiece nad niepełnosprawnym

Wsparcie w opiece nad niepełnosprawnym

BIAŁA PODLASKA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 24, pokój 4, nr tel. 83 344 46 14, 83 343 85 37 oraz na stronie internetowej: www.mops-bialapodlaska.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: