Wojewoda lubelski będzie walczył o interesy Białej Podlaskiej. Miasto czeka rozbudowa wiaduktu

Wojewoda lubelski będzie walczył o interesy Białej Podlaskiej. Miasto czeka rozbudowa wiaduktu

Władze miasta szykują się do upłynnienia ruchu pojazdów w momencie, gdy w Ciciborze uruchomiony zostanie węzeł autostrady A2. Przygotowały koncepcję rozbudowy drogi wojewódzkiej w tym kierunku oraz rozbudowy wiaduktu nad drogą krajową nr 2. A nowy wojewoda lubelski obiecał daleko idące wsparcie nie tylko przy tej inwestycji.

Coraz bliżej oddania do użytku poszczególnych odcinków autostrady A2, począwszy od Kałuszyna – gdzie obecnie się kończy – do węzła Biała Podlaska w miejscowości Cicibór. Wprawdzie według początkowych zapowiedzi rządzących, do Warszawy mieliśmy dojechać komfortowo już w 2022 roku. Później przesunięto ten termin na 2024 rok. Teraz wszystko wskazuje na to, że realny będzie najprawdopodobniej 2026 rok.

Uruchomienie autostrady wymaga olbrzymich przygotowań ze strony miasta Biała Podlaska oraz gminy Biała Podlaska. Chodzi to, żeby kierowcy sprawnie wydostawali się z autostrady na drogi lokalne, jak i wjeżdżali na nią, żeby upłynnić dojazd z autostrady do Białej Podlaskiej, żeby nie było uciążliwych korków. I te przygotowania – nie tylko w zakresie planów i projektów – są mocno zaawansowane.

Prezydent: Liczymy na wsparcie wojewody i rządu

Na czwartek 25 stycznia prezydent miasta Michał Litwiniuk zwołał w Urzędzie Miasta konferencję prasową, na której przedstawił najważniejsze wyzwania związane z rozwojem systemu komunikacji drogowej w mieście. Zaprosił na nią wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. Była to pierwsza, po objęciu funkcji 20 grudnia, gospodarska wizyta wojewody w regionie.

– Jest to nas bardzo nobilitujące. Dziękujemy panu wojewodzie za odwiedziny Białej Podlaskiej, jako pierwszego miasta po objęciu stanowiska. Cieszymy się, że to, co na co dzień realizujemy w Białej Podlaskiej, leży na sercu panu wojewodzie i jego współpracownikom. Cieszymy się na tak bardzo dobrze zapowiadającą się współpracę – zaczął prezydent.

Jak następnie poinformował, wobec perspektywy uruchomienia autostrady w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, urząd przystąpił do planowania i sukcesywnego rozwoju układu drogowego w Białej Podlaskiej, który zoptymalizuje sposób wprowadzania ruchu z autostrady do miasta, jak i wyprowadzania do autostrady. – Przypomnę, że w tej kadencji zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dwupasmowy odcinek ulicy Janowskiej, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Armii Krajowej i aleją Jana Pawła II. Zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy nowe turbinowe rondo w miejscu wcześniejszego, klasycznego skrzyżowania u zbiegu ulicy Janowskiej z aleją Jana Pawła II – informował Michał Litwiniuk. – Dosłownie w najbliższych dniach ogłosimy przetarg na wybudowanie kolejnego dwupasmowego odcinka ulicy Janowskiej, na odcinku pomiędzy rondem z ulicą Armii Krajowej a wiaduktem nad drogą krajową nr 2. Wybudujemy także rondo turbinowe przed wiaduktem, na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego, w miejscu istniejącego dziś ronda tymczasowego. Co więcej, przebudujemy na dwupasmowe istniejące rondo na skrzyżowaniu Janowskiej z ulicami Armii Krajowej i Okopową. Dochodzimy jednak do momentu, w którym zakres koniecznych prac i modernizacji układu drogowego, kierującego ruch z Białej Podlaskiej w kierunku autostrady, przekracza możliwości finansowe miasta i będzie wymagał wsparcia z budżetu państwa.

Przede wszystkim dlatego, że przebudowy wymaga wiadukt na ulicy Janowskiej nad obwodnicą miasta. Jest to konieczne, ponieważ znajdują się na nim kolizyjne skrzyżowania – brakuje prawoskrętów przy wyprowadzeniu ruchu z miasta w kierunku wschodnim, tj. Terespola, oraz przy wprowadzaniu ruchu z autostrady w kierunku zachodnim, tj. Warszawy. Już w momencie oddawania wiaduktu do użytku w 2009 roku kierowcy zgłaszali uwagi, że obiekt mógłby być nowocześniejszy i bezpieczniejszy, tak jak w większych miastach. Nawet na Wikipedii napisano, że wiadukt jest „częściowo bezkolizyjny”. Ale na tamte czasy i ówczesny ruch pojazdów takie rozwiązanie wystarczało. Poza tym było zdecydowanie tańsze. Niestety, w perspektywie uruchomienia pobliskiego węzła autostradowego, to zdecydowanie za mało.

Marszałek się nie kwapi z pomocą

Przebudowy wymaga nie tylko wiadukt, ale też dojazd od niego do autostrady. Musi to być droga dwupasmowa, żeby ten odcinek drogi wojewódzkiej nr 811 w najbliższej przyszłości nie stał się wąskim gardłem. Warto przypomnieć, że granica administracyjna miasta przebiega przez skrzyżowanie Janowskiej z ulicami odchodzącymi na wschód w kierunku kolonii Francuskiej oraz na zachód do wsi Rakowiska, poprzez osiedle Amelin.

W tym miejscu przygotowaliśmy koncepcję ronda, które przy wprowadzaniu ruchu z autostrady upłynniłoby rozprowadzanie go do okolicznych wsi oraz planowanych w tym sąsiedztwie terenów inwestycyjnych – mówił prezydent Litwiniuk. – Co więcej, kolejny odcinek drogi, aż do węzła Biała Podlaska w miejscowości Cicibór, stanowiący drogę wojewódzką nr 811, będący w zarządzie marszałka województwa lubelskiego, także wymaga dwupasmowej formuły.

Niestety, przygotowania do tej bardzo ważnej – i pilnej – inwestycji zostały przez marszałka i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zaniedbane. Już dwa lata temu, w 2022 roku, prezydent podczas spotkania w Warszawie mówił do przedstawicieli GDDKiA o konieczności zmodernizowania wspomnianego odcinka drogi nr 811.

Gdy nic z tego nie wynikło, w styczniu 2023 roku skierował te wnioski w formie pisemnej, zarówno do GDDKiA, jak i Zarządu Dróg Wojewódzkich, podlegającego marszałkowi województwa. Tym razem też nic to nie dało, a termin oddania autostrady do użytku zbliża się nieubłaganie. Być może jest to sygnał przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi – żeby wybrać takie władze wojewódzkie, które będą się utożsamiały z problemami mieszkańców Białej Podlaskiej i Południowego Podlasia.

– Dlatego zintensyfikowaliśmy w ostatnich tygodniach nasze działania we współpracy z nowym rządem, z nowym wojewodą, licząc na wsparcie przy tej strategicznej inwestycji dla komunikacji drogowej w Białej Podlaskiej i naszym subregionie – powiedział Michał Litwiniuk.

Wojewoda: Przyjmijcie mnie do waszej rodziny

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zaczął od pochwał, jak pozytywnie zmienia się Biała Podlaska. – A mam pewną perspektywę, jak było, a jak jest, ponieważ jako zapalony kibic bywałem w waszym mieście i na waszym stadionie przed kilku laty, gdy jeszcze nasze drużyny rywalizowały ze sobą na czwartym poziomie rozgrywkowym. I muszę państwu przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem tempa rozwoju waszego miasta – zaczął wojewoda. – I pięknego stadionu miejskiego, i parku Radziwiłłowskiego, i liczby ścieżek rowerowych. Wiem, że za chwilę ruszy budowa pierwszego etapu wschodniej obwodnicy miasta. Jako ta twarz rządu w terenie, chciałbym pochwalić pana prezydenta Litwiniuka za takie pragmatyczne decyzje – nie tylko w zakresie infrastruktury i sprawnego zarządzania, bo widać, że jest osobą, której naprawdę leży na sercu dobro waszej lokalnej społeczności. Jedną z takich decyzji było stworzenie warunków do powstania garnizonu, w którym stacjonuje obecnie około 2 tysięcy żołnierzy.

Jak podkreślił, świadczy to o dużej wrażliwości i mądrej, pragmatycznej postawie, ponieważ w obecnej sytuacji i położeniu geopolitycznym województwa lubelskiego, jesteśmy zmuszeni myśleć długofalowo, w kontekście budowania potencjału obronności naszego kraju.

– Chciałbym prosić, żebyście przyjęli mnie do tej waszej rodziny, waszej drużyny, w której bardzo chciałbym być i was wspierać. I taką deklarację niniejszym składam – oświadczył wojewoda. – Będę pomagał zarządowi miasta i panu prezydentowi w zabieganiu o wasze sprawy w Ministerstwie Infrastruktury. Jeśli tylko będzie trzeba, razem będziemy walczyli o interesy waszego pięknego miasta.

Skarbnik gminy: To strategiczna inwestycja dla naszego obszaru

– Koncepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 811 dotyczy również terenów położonych na obszarze gminy Biała Podlaska – powiedział skarbnik gminy wiejskiej Biała Podlaska Krzysztof Radzikowski, reprezentujący na konferencji wójta Wiesława Panasiuka. – Jest to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców, która spełni ich oczekiwania i poprawi znacznie bezpieczeństwo i połączenie z dwoma dużymi osiedlami na granicy miasta i gminy – Amelin i Relaks – które cały czas się rozbudowują. Jest to inwestycja strategiczna dla tego obszaru, ponieważ skomunikuje i gminę, i miasto z autostradą, która jest szansą dla całego naszego regionu. Dziękuję panu wojewodzie za wsparcie, które dziś zadeklarował, i za to, że będzie nas wspierał w realizacji tej wspólnej inwestycji.

Głos zabrał także zastępca prezydenta Białej Podlaskiej Maciej Buczyński: – Zadaniem samorządu miejskiego jest tworzenie warunków do rozwoju firm. W tej chwili mamy rewolucję w planowaniu przestrzennym, dzięki czemu będziemy mogli przeznaczyć szereg terenów pod działalność związaną z obsługą ruchu drogowego, ale i lokowaniem nowych usług, nowych działalności gospodarczych. Powstanie autostrady może zasadniczo zwiększyć potencjał rozwojowy i gospodarczy miasta Biała Podlaska. Zawsze budowa nowej drogi oznacza przede wszystkim zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu do innych ośrodków miejskich. Tak też się stanie w naszym przypadku, gdy ten ostatni fragment autostrady zostanie oddany do użytku. Nie tylko przedsiębiorcy, dostawcy, kurierzy będą mogli szybciej dostarczać towary, ale też szybciej będą mogli się przemieszczać mieszkańcy miasta. To stwarza szansę na większy rozwój społeczno-gospodarczy. Ale żeby w pełni wykorzystać ten potencjał, należy wyeliminować wąskie gardła. Nieuchronnie może się nim stać droga dojazdowa, już poza granicami naszego miasta, do węzła Biała Podlaska autostrady w Ciciborze. Dlatego też z wyprzedzeniem zabiegamy, pokazując nasze dotychczasowe działania w zakresie infrastruktury drogowej na terenie miasta, by przy wsparciu pana wojewody uzyskać finalny efekt, w postaci lepszej dostępności Białej Podlaskiej i całej północnej części województwa lubelskiego.

Naczelnik gabinetu prezydenta miasta Wojciech Sosnowski: – Od początku kadencji staramy się tworzyć bezpieczne miasto, z komfortowymi warunkami do życia. W tym czasie podwoiliśmy liczbę rond, budujemy nowy most – to jest efekt naszych działań dla dobra mieszkańców. Bezpieczne ronda, bezkolizyjne zjazdy – chcemy, żeby tak wyglądało nasze miasto już w najbliższej przyszłości, i w tym kierunku się rozwijało.

Kierownik referatu budowy dróg w Urzędzie Miasta Paweł Kołodziejski: – W wyniku przebudowy wiaduktu oraz drogi wojewódzkiej nr 811 poprawi się nie tylko skomunikowanie miasta Biała Podlaska z regionem na osi północ-południe – a więc z gminami Leśna Podlaska, Janów Podlaski czy Rokitno na północy, oraz gminami Łomazy, Rossosz czy Wisznice na południu – ale również poprawi się połączenie z województwem podlaskim oraz częścią wschodnią województwa mazowieckiego.

Jacek Korwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy