Więcej na likwidację barier dla niepełnosprawnych

Więcej na likwidację barier dla niepełnosprawnych

BIAŁA PODLASKA Miasto przeznaczyło więcej niż dotychczas pieniędzy na likwidację barier architektonicznych. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta przyjęła 11 marca.

– Poza 130 tys. zł ze środków PFRON, radni podjęli uchwałę o dodatkowych 100 tys. zł z budżetu miasta na likwidację barier architektonicznych. Oznacza to, że w 2019 roku do wykorzystania będzie nawet 230 tys. zł na ten cel. Choć obie kwoty należy traktować osobno, ze względu na ich źródło, to gdyby zastosować prostą matematykę i dodać je do siebie, to można powiedzieć, że postulat 10 proc. środków nie tylko został osiągnięty, ale i wyraźnie przekroczony. 230 tys. zł to bowiem 12,5 proc. środków PFRON. Zaznaczam ponownie, że 100 tys. zł z tej kwoty pochodzi z budżetu miasta – mówi Paweł Iwaniuk poruszając się na wózku inwalidzkim.

W ostatnich wyborach samorządowych walczył o mandat radnego z ramienia stowarzyszenia Biała Samorządowa. Ale choć go nie otrzymał, nie zawiesił swojej aktywności po wyborach i wciąż działał nad polepszeniem warunków życia osób niepełnosprawnych, w tym przypadku poruszających się na wózkach inwalidzkich. Były podpisy, pisma i prośby, no i jest też efekt.

Paweł przypomina, że im mniejsza ogólna kwota przeznaczona przez samorząd w danym roku na likwidację barier, tym mniejsze są procentowo dofinansowania, gdyż ogólna kwota dzielona jest na wszystkich potrzebujących. Tym bardziej cieszy go inicjatywa radnych i głosowanie "za".

– Jeszcze raz chcę podziękować wszystkim radnym za zrozumienie i jednogłośne poparcie takich projektów uchwał. Dziękuję kolegom z Białej Samorządowej za wsparcie organizacyjne. Szczególnie chcę też podziękować wszystkim uczestnikom akcji mailowej. Pokazaliście jedność środowiska osób niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej oraz to, że nasz głos jest słyszany. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszych działań, szczególnie że energii i pomysłów nam nie brakuje – dodaje Iwaniuk.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: