Weź udział w wyborach sołtysów i rad sołeckich w gminie Wisznice

Weź udział w wyborach sołtysów i rad sołeckich w gminie Wisznice

Dobiega końca kadencja obecnych sołtysów i członków rad sołeckich, przypadająca na lata 2019-2024. W związku z tym w najbliższym czasie mieszkańcy wszystkich sołectw w gminie Wisznice wybiorą swoich przedstawicieli na nową pięcioletnią kadencję, tj. na lata 2024-2029.

Terminy wyborów sołtysów i rad sołeckich zostały określone na podstawie zarządzenia nr 16/2024 wójta gminy Wisznice z 10 maja 2024 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Wisznice na kadencje 2024-2029.

Są to dni: 18-19 maja br (sobota-niedziela).

– Przypominamy, iż zarówno sołtysi, jak i członkowie rad sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania. Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgłasza się bezpośrednio na zebraniach. Serdecznie zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniu sołeckim, na którym przeprowadzone zostaną wybory – informuje Urząd Gminy Wisznice.

Zebrania w sołectwach odbędą się według poniższego harmonogramu:

18 maja, sobota:

godz. 18.30 – Małgorzacin – posesja sołtysa

godz. 19.30 – Łyniew, Marylin – Świetlica Wiejska w Łyniewie

19 maja, niedziela:

godz. 10.00 – Polubicze Dworskie, Polubicze Wiejskie Pierwsze, Polubicze Wiejskie Drugie – Świetlica Wiejska w Polubiczach

godz. 12.00 – Horodyszcze – Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu

godz. 13.00 – Wisznice, Wisznice-Kolonia – sala konferencyjna Urzędu Gminy Wisznice

godz. 15.00 – Curyn – Świetlica Wiejska w Curynie

godz. 16.00 – Rowiny – Świetlica Wiejska w Rowinach

godz. 17.00 – Dołholiska, Ratajewicze – Świetlica Wiejska w Ratajewiczach

godz. 18.00 – Wygoda – sala widowiskowa GOKIO w Wisznicach

godz. 19.00 – Dubica Dolna, Dubica Górna – Szkoła Podstawowa w Dubicy.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy