W środę głosowanie opinii w sprawie ASF w Brukseli

W środę głosowanie opinii w sprawie ASF w Brukseli

Wśród prelegentów był Przemysław Litwiniuk, radca prawny z Międzyrzeca Podlaskiego, ekspert SGGW

REGION W Dworze Zaścianek w Borsukach w gminie Sarnaki odbyło się 4 października seminarium  pt. "BHP i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych zagrożonych ASF". Przybyło na nie około stu rolników i samorządowców z naszego regionu.

Seminarium, którego organizatorem był Związek Zawodowy Pracowników Służby Publicznej, rozpoczął wykład Jarosława Wojtczuka z Palcówki Terenowej KRUS w Łosicach. Mówił on o podstawowych zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie, podając przykłady nieszczęśliwych wypadków zgłoszonych w ostatnim czasie do placówki.

Potem głos zabrali dr hab. Przemysław Litwiniuk, radca prawny z Międzyrzeca Podlaskiego, ekspert ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, oraz Sławomir Sosnowski, były marszałek województwa, obecnie radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Sosnowski opowiedział o tym, jak na koniec swojej kadencji w Europejskim Komitecie Regionów udało mi się przekonać Komisję Zasobów Naturalnych do zajęcia się problemem ASF.

– Powierzono mi zadanie opracowania opinii na temat zagrożenia dla Europy ze strony rozprzestrzeniającego się wirusa ASF. Chodziło o przekonanie Unii do przeznaczenia dużych pieniędzy na walkę z ASF oraz na badania nad szczepionką. Żeby dokument był jak najpełniejszy, zaplanowałem szerokie konsultacje. Najpierw u nas, z rolnikami z trzech regionów: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a potem w Brukseli, na które przyjechali profesorowie z Polski, a także rolnicy z Polski – opowiadał Sosnowski. – Ekspertem w pracach nad przygotowaniem opinii został radny Sejmiku z Międzyrzeca Podlaskiego, wykładowca SGGW Przemysław Litwiniuk. Jego pomoc była nieodzowna, szczególnie jeśli chodzi prawo rolne, w którym świetnie się orientuje, bo wykłada ten przedmiot na uczelni. On stał na straży, by w dokumencie nie znalazł się jakiś zapis niezgodny z naszym prawem rolnym.

Głosowanie nad tą opinią w Brukseli odbędzie się w środę 9 października. – Po jej przyjęciu członkowie następnej kadencji Komitetu Regionów będą mieli już wytyczony szlak dalszego postępowania. Bo z problemem ASF na pewno będzie musiała się zmierzyć cała Europa – dodał Przemysław Litwiniuk.

Więcej w papierowym i cyfrowym wdaniu tygodnika "Podlasiak" nr 41

Jacek Korwin

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: