W parku Radziwiłłowskim powstaną nowe fortyfikacje

W parku Radziwiłłowskim powstaną nowe fortyfikacje

BIAŁA PODLASKA Przed nami kolejna wielka inwestycja w bialskim zespole zamkowo-parkowym Radziwiłłów! Wkrótce rozpocznie się rekonstrukcja fortyfikacji południowych i kładki pieszej oraz budowa infrastruktury towarzyszącej. A wszystko dzięki kolejnej, ponad 4,5-milionowej dotacji z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Umowa podpisana z marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim zakłada wsparcie finansowe na poziomie ponad 4,5 mln zł. W ramach umowy, podpisanej z bialską firmą PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo, do czerwca przyszłego roku zrekonstruowana będzie fortyfikacja południowa i kładka piesza. Powstanie też niezbędna infrastruktura: fortyfikacje, drogi, alejki, oświetlenie, monitoring, zagospodarowanie terenu przyległego wraz z narysem pałacu.

– Jest to kontynuacja robót zrealizowanych do 2020 roku. Zakres prac obejmuje południową i częściowo zachodnią strefę fortyfikacji, z kładką pieszą łączącą zespół parkowo-pałacowy z planowaną drogą rowerowo-rekreacyjną na terenach nadrzecznych Krzny. Jako uzupełnienie zagospodarowania przestrzeni wewnątrz obrysu wałów, wykonany zostanie narys pałacu. Zostanie pokazany historyczny układ ścian zewnętrznych z basztami narożnymi i podziałem na trzy strefy odzwierciedlone w elewacjach oraz pokazujące układ wnętrza – zapowiada prezydent Michał Litwiniuk.

Roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym, wszelkie uzgodnienia muszą być konsultowane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Litwiniuk nie ukrywa, że to kolejny krok w podnoszeniu atrakcyjności terenu parku. – Perła odzyskuje swój blask, zaś nad Krzną powstaje fantastyczny teren rekreacyjny – podsumowuje prezydent.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: