W górę ceny za odbiór śmieci

W górę ceny za odbiór śmieci

fot. archiwum

GMINA BIAŁA PODLASKA Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, radni zdecydowali o podniesieniu cen za odbiór śmieci w 2021 roku. Opłata wzrasta z 18 na 20 zł od osoby, a gdy ktoś nie segreguje śmieci – trzykrotnie więcej, czyli 60 zł. Wszystko dlatego, że mieszkańcy produkują o 300 ton więcej odpadów niż w poprzednich latach.

Ilość odpadów w gminie stale rośnie, w związku z czym radni musieli ustalić nowy taryfikator opłat za ich wywóz w 2021 roku. – Istotna zmiana w stosunku do obowiązujących przepisów to wzrost stawki z 18 na 20 zł od osoby, a w gospodarstwach powyżej czterech osób – łącznie 80 zł. Inna zmiana w gospodarce śmieciowej dotyczy opłat podwyższonych za nieselektywną zbiórkę odpadów. W tym przypadku proponujemy trzykrotność stawki osobowej. A więc w przypadku niesegregowania śmieci będzie to 60 zł od osoby, a w przypadku, gdy gospodarstwo liczy ponad cztery osoby – 240 zł od gospodarstwa – poinformował zastępca wójta Adam Olesiejuk. – Podwyżki wynikają z przyrostu ilości odpadów, po przeanalizowaniu lat 2019 i 2020. Nasi mieszkańcy produkują o 300 ton więcej odpadów, które muszą być zabrane i wywiezione.

Odbiór śmieci z gospodarstw, dowiezienie ich do Zakładu Gospodarowania Odpadów, opłata PSZOK oraz koszty administracyjne, jak poinformował Olesiejuk, to kwota 2 mln 550 tys. zł. Jeżeli radni pozostawiliby stawkę 18 zł od osoby, trzeba by dokładać pieniądze z budżetu gminy. – Założyliśmy, że utrzyma się obecny strumień odpadów, czyli 3300 ton, które odebraliśmy w 2020 roku, oraz założyliśmy brak wzrostu cen w Zakładzie Gospodarowania Odpadów. Chodzi o to, żeby podwyżka była jak najmniej dotkliwa, a jednocześnie bilansowała nam koszty z przychodami z tytułu gospodarki odpadami – dodał zastępca wójta.

Więcej w papierowym wydaniu „Podlasianina” z 4 stycznia.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: