W BPIG o nowych rozwiązaniach emerytalnych

W BPIG o nowych rozwiązaniach emerytalnych

Pracownicze Plany Kapitałowe to pomysł na poprawienie perspektyw emerytalnych dzisiejszych pracowników. Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 lipca. Według niej od pensji każdego pracownika zostanie odliczone od dwóch do czterech procent. Te pieniądze zasilą fundusz PPK.

System miał zacząć działać od 10 października. Jednak Polska Fundacja Rozwoju, która nadzoruje program, poinformowała już na początku stycznia, że zacznie on obowiązywać dopiero od 12 listopada. Komentatorzy krytyczni wobec aktualnej władzy wytłumaczyli to tym, że w dniach poprzedzających wybory parlamentarne rząd nie chce drażnić ludzi niższymi pensjami, związanymi z potrąceniami na PPK.

Program PPK polega na tym, że minimalnie 2 proc., a maksymalnie, dla chętnych, 4 proc. comiesięcznej pensji trafi nie do kieszeni pracowników, ale właśnie na fundusz. W przypadku osób, które zarabiają mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, kwota wpłaty na PPK będzie wynosić 0,5 proc. pensji. Ale do poprawienia doli przyszłych emerytów dołożą się też pracodawcy. Do PPK będą zobowiązani dopłacić przynajmniej 1,5 proc. pensji dla każdego pracownika, a jeśli dobrowolnie się na to zdecydują, to maksymalnie 4 proc. Konto PPK każdego pracownika zostanie też zasilone przez państwo. Na początek z Funduszu Pracy każdy dostanie 250 zł, a potem corocznie po 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe nie są dla pracowników obowiązkowe. W każdej chwili można z nich zrezygnować, po pisemnym zawiadomieniu pracodawcy. W przypadku rezygnacji, ponownie do systemu będzie można powrócić po dwóch latach. Pieniędzmi z tytułu PPK zarządzać będą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które otrzymają odpowiednie zgody i zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego. Pieniądze zgromadzone w ramach PPK można będzie wykorzystać po ukończeniu 60. roku życia. Ale nie od razu w całości. Na początek jednorazowo będzie można otrzymać do 25 proc. zgromadzonych środków. Reszta wypłacana będzie w 120 miesięcznych ratach. Po pieniądze zgromadzone w ramach PPK będzie mógł sięgnąć komornik wyłącznie w przypadku roszczeń alimentacyjnych.

Problematyka pracowniczych planów kapitałowych będzie tematem spotkania członków Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej z ekspertami z Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO BP. Bankowcy będą rozważać, czy PPK to dla pracodawców tylko nieprzyjemna konieczność, czy może szansa. Omówione zostaną też wynikające z programu nowe obowiązki pracodawców. Dodatkowo eksperci zaprezentują narzędzia wspierające płynność finansową przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się 25 marca o godzinie 13 w siedzibie BPIG przy ul. Warszawskiej 12c w Białej Podlaskiej. Biuro Izby, dla celów organizacyjnych, prosi o zgłoszenia chętnych do udziału pod nr. tel. 83 342 46 68 lub mailowo: biuro@bpig.pl w terminie do 21 marca.

Jerzy Trudzik

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: