W bialskiej Komendzie Miejskiej Policji powitano nowego komendanta

W bialskiej Komendzie Miejskiej Policji powitano nowego komendanta
fot. KMP w Białej Podlaskiej

Od prawej: odchodzący na emeryturę inspektor Wojciech Czapla, komendant wojewódzki policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil oraz nowo powołany komendant miejski policji w Białej Podlaskiej inspektor Andrzej Antoniewski

komendant Po czterech latach dowodzenia, z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej oraz z policyjnym mundurem pożegnał się komendant miejski policji w Białej Podlaskiej insp. Wojciech Czapla. Nowym szefem bialskich policjantów został insp. Andrzej Antoniewski.

Uroczystość z okazji zdania i powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta miejskiego policji w Białej Podlaskiej odbyła się w piątek 24 maja w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Z jednostką po ponad czterech latach dowodzenia pożegnał się inspektor Wojciech Czapla, który przechodzi na emeryturę. Jednocześnie policjanci, pracownicy i zaproszeni goście przywitali nowego szefa bialskiej komendy, a został nim inspektor Andrzej Antoniewski.

W nowe obowiązki szefa bialskich policjantów wprowadził komendant wojewódzki policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz miasta, powiatu, jednostek samorządowych, sądu, prokuratury, służb współpracujących i zaprzyjaźnionych z Policją, związków zawodowych oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Ceremonia pożegnania i przywitania rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi wojewódzkiemu przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Po powitaniu przybyłych gości, odczytana została decyzja o zdaniu obowiązków służbowych na stanowisku komendanta miejskiego przez inspektora Wojciecha Czaplę.

Inspektor Wojciech Czapla służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Sandomierzu. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji, jak i kryminalnym. Zajmował kolejno następujące stanowiska kierownicze: komendanta Komisariatu Policji w Annopolu, zastępcy komendanta powiatowego policji w Kraśniku, komendanta powiatowego policji w Kraśniku, komendanta powiatowego policji w Puławach, naczelnika wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a od stycznia 2020 roku pełnił funkcję komendanta miejskiego policji w Białej Podlaskiej.

Inspektor Wojciech Czapla został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Następnie został odczytany rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku komendanta miejskiego policji w Białej Podlaskiej inspektorowi Andrzejowi Antoniewskiemu. Służbę w policyjnym mundurze pełni on od 1998 roku. Doskonale zna specyfikę pracy w bialskiej jednostce, gdyż przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy komendanta miejskiego w Białej Podlaskiej, po czym objął stanowisko komendanta powiatowego policji w Lubartowie.

Andrzej Antoniewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zagrożeń publicznych oraz w zakresie zarządzania kryzysowego. Służbę w Policji rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych: kierownik zespołu patrolowo-interwencyjnego sekcji prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, zastępca naczelnika oraz naczelnik wydziału prewencji KPP w Radzyniu Podlaskim, zastępca komendanta powiatowego policji w Lubartowie, zastępca komendanta miejskiego policji w Białej Podlaskiej, a od 2019 roku komendant powiatowy policji w Lubartowie.

Inspektor Andrzej Antoniewski został uhonorowany Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Komendant Tomasz Gil w imieniu swoim oraz kierownictwa KWP w Lublinie złożył serdeczne podziękowania Wojciechowi Czapli za 33 lata służby w mundurze. Pogratulował mu profesjonalizmu i zaangażowania, zwłaszcza w ostatnich trudnych latach, zwracając uwagę, że „…jednostka jest oceniana bardzo dobrze nie tylko w kontekście garnizonu lubelskiego, ale i w skali kraju…”. Pogratulował również nowemu komendantowi KMP w Białej Podlaskiej Andrzejowi Antoniewskiemu, życząc mu wytrwałości i odwagi w związku z nowym wyzwaniem.

Podczas pożegnania Wojciech Czapla podkreślił, że służba w KMP w Białej Podlaskiej była dla niego ogromnym zaszczytem. Podziękował wszystkim policjantom, policjantkom oraz pracownikom cywilnym za wysokie zaangażowanie w codzienne obowiązki służbowe. Obecnym na uroczystości przedstawicielom służb i instytucji podziękował za współpracę, która była realizowana na bardzo wysokim poziomie.

Funkcjonariusze oraz pracownicy złożyli życzenia odchodzącemu komendantowi. W słowach podziękowania za wieloletnią współpracę niejednokrotnie zaznaczano, że na pomoc, pełne zaangażowanie i wsparcie w codziennej służbie inspektora Wojciecha Czapli zawsze można było liczyć.

Nowy komendant Andrzej Antoniewski podkreślił, że obejmuje jednostkę już drugi raz i że odbiera to jako wyraz wielkiego zaufania wobec jego osoby. Podkreślił, że największym jego zadaniem będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej i złożeniem meldunku komendantowi wojewódzkiemu o zakończeniu zbiórki.

podinspektor Beata Miszczuk

zdjęcia KMP w Białej Podlaskiej

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy