Tomograf w Międzyrzecu Podlaskim stał się faktem

Tomograf w Międzyrzecu Podlaskim stał się faktem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, jako jeden z ostatnich w województwie lubelskim, nie był wyposażony w tomograf komputerowy. Pacjenci z Międzyrzeca musieli być transportowani na to badanie do innych ośrodków – w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim czy Łukowie. Na szczęście starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel zwieńczone zostały sukcesem.

Projekt po nazwą „Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia – zakup wyposażenia do SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim” złożony został 15 września 2018 roku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Był na tyle dobrze i profesjonalnie przygotowany, że zatwierdzony został jako trzeci z siedmiu wybranych do dofinansowania (spośród ponad 60 złożonych w konkursie). 10 października 2018 roku podpisana została z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie umowa o dofinansowanie projektu. Podkreślić należy wysoką kwotę wsparcia unijnego. Projekt opiewa bowiem na 1 387 750,00 zł, a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi aż 1 179 587,50 zł (różnicę, czyli 208 162,50 zł, dołożył organ założycielski, czyli Powiat Bialski).

14 lutego 2019 roku wszczęto przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji. W efekcie, 11 kwietnia podpisano umowę ze światowym potentatem m.in. w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych wyrafinowanych metod obrazowania – firmą GE Healthcare (w Polsce GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.).

Pracownię Tomografii Komputerowej zaplanowano zlokalizować na parterze budynku B szpitala, w pomieszczeniach, w których były wcześniej: punkt poboru materiału Biologicznego Centralnego Laboratorium, Pracownia USG oraz pokój socjalny Pracowni RTG. Za taką lokalizacją przemawiały bliskie sąsiedztwo Izby Przyjęć, Laboratorium i Pracowni RTG, w obrębie działu diagnostyki obrazowej, a jednocześnie bliskość windy, co zapewnia łatwy dostęp z oddziałów, zwłaszcza zabiegowych, oraz z bloku operacyjnego. Pracownia będzie także służyła pacjentom korzystającym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, więc lokalizacja na parterze budynku, z dostępem bezpośrednio z zewnątrz, na pewno jest dla nich korzystna.

Okres na realizację zadania wynosił 70 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą. W tak krótkim czasie firma GE Healthcare musiała przeprowadzić wszystkie prace remontowe w celu adaptacji pomieszczeń oraz zakupić i zamontować tomograf  komputerowy, czyli stół dla pacjenta oraz skaner (tzw. gantry), wraz z całym oprzyrządowaniem. W zakres tych ostatnich prac wchodziły: montaż, wyposażenie i uruchomienie konsoli operatorskiej (służącej do programowania badania i monitorowania jego przebiegu) i konsoli lekarskiej, podłączenie do instalacji IT oraz pełna integracja pracowni tomografii z systemami informatycznymi szpitala, w tym systemem RIS/PACS. Prace zostały tak zaplanowane i przeprowadzone, że udało się w pełni zintegrować powstającą pracownię i instalowaną aparaturę i oprogramowanie informatyczne, z uruchomionym właśnie w SPZOZ nowoczesnym i kompleksowym systemem teleinformatycznym (w ramach innego, jeszcze większego projektu, współfinansowanego z UE).

Trzeba było oczywiście uzyskać akceptacje i ostateczne pozwolenia, związane z ochroną radiologiczną i promieniowaniem jonizującym oraz przepisami budowlanymi (wymaganymi na dzień uruchomienia aparatu), umożliwiające instalację tomografu i wykonanie ich w sposób umożliwiający odbiór i dopuszczenie pracowni do użytkowania.

W międzyczasie przeprowadzono szkolenia dla lekarzy radiologów i techników radiologii, dotyczące eksploatacji zainstalowanych urządzeń (m.in. obsługi tomografu przy badaniach bez kontrastu i z kontrastem, obsługi wstrzykiwacza do podawania kontrastu) oraz oprogramowania.

Zakup nowoczesnego tomografu pozwoli na szybkie i skuteczne diagnozowanie pacjentów w szczególnie wymagających sytuacjach i umożliwi podejmowanie szybkich interwencji na miejscu. Diagnostyka TK jest też metodą wybitnie pożądaną w przypadku diagnozowania wielu chorób przewlekłych i stanów patologicznych, w tym zagrażających życiu pacjentów.

Jacek Korwin

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: