Tegoroczny plan inwestycyjny jest bardzo bogaty

Tegoroczny plan inwestycyjny jest bardzo bogaty

Z wójtem gminy Konstantynów Romualdem Murawskim rozmawia Istvan Grabowski.

Z projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii skorzystało dotychczas ponad 500 gospodarstw. Czy są nowi chętni na takie instalacje?

– W latach 2014-2015 w naszej gminie powstało 430 instalacji. Następnym zamiarem była budowa 50 instalacji fotowoltaicznych. W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy 187 instalacji solarnych, 70 fotowoltaicznych oraz 16 kotłów na pelet. Projekt otrzymał dofinansowanie i obecnie trwa montaż. Wartość projektu to 3 mln 81 tys. zł.

Jak mieszkańcy odbierają starania władz samorządowych w tym względzie?

– Myślę, że odbiór mieszkańców korzystających z OZE jest pozytywny. Zadowolenie wynika z wielu względów, między innymi z oszczędności finansowych związanych z ponoszonymi wydatkami na podgrzanie wody w okresie wiosenno-letnim czy zmniejszenie opłat za energię elektryczną.

Tegoroczny plan inwestycyjny gminy zakłada budowę dróg wiejskich. Które sołectwa mogą liczyć na poprawę nawierzchni?

– Tegoroczny plan jest bardzo bogaty. Kontynuowana będzie budowa kolejnych odcinków w Wólce Polinowskiej, Komarno  Kolonii i Zakalinkach Kolonii, o łącznej długości ponad 1600 m. Remontowi wraz z budową kanalizacji deszczowej poddana będzie ulica Ogrodowa w Konstantynowie. Po wykonaniu kanalizacji powstanie nowa nawierzchnia oraz chodniki. Wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej w Witoldowie. Odcinek ponad 600 m poddany będzie przebudowie. Ponadto mieszkańcy kilku miejscowości zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na przygotowanie dokumentacji technicznej dróg. Dotyczy to ulicy 3 Maja w Konstantynowie, dróg w Komarnie, Zakalinkach i Zakanalu.

Opracowaliście gminny program rewitalizacji. Co skorzysta na nim sołectwo Komarno Kolonia?

– W ramach działań rewitalizacyjnych przewiduje się przebudowę zabytkowej alei lipowej oraz szereg prac w obrębie kościoła parafialnego. Obejmują one budowę parkingu dla pojazdów, budowę placu zabaw, odrestaurowanie zabytkowej kaplicy i jej adaptację na pomieszczenie wystawiennicze, remont dzwonnicy, monitoring oraz oświetlenie terenu. Wartość wszystkich prac oszacowano na kwotę ponad 2,5 mln zł.

Ważnym elementem spędzania wolnego czasu jest kompleks sportowy w Konstantynowie. Podobno gmina otrzymała fundusze na montaż siłowni zewnętrznych.

– W ostatnim okresie popularne stały się siłownie na wolnym powietrzu. Złożyliśmy wniosek do Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 55 tys. zł. na zakup dziesięciu urządzeń do ćwiczeń. Mam nadzieję, że korzystać z nich będą osoby w różnym wieku.

Jakie ma pan powody do satysfakcji?

– Największą radość zawsze sprawiają dobrodziejstwa, które są jego udziałem. Mam tu na myśli szereg inwestycji, na które pozyskało się fundusze zewnętrzne i udało się je wykonać, czyli nowe drogi, inwestycje w OZE, trwający remont ujęcia wody, prace modernizacyjne pod potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, infrastruktura turystyczna. To są działania, które ułatwiają nam lepsze funkcjonowanie w tym zapędzonym świecie.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: