Szkoła z Małaszewicz promuje bezpieczeństwo w kolejnictwie

Szkoła z Małaszewicz promuje bezpieczeństwo w kolejnictwie

GMINA TERESPOL Ogromny sukces odniósł Zespół Szkół im. Wł. St. ymonta w Małaszewiczach. Podczas V Konferencji Kultury Bezpieczeństwa, organizowanej corocznie przez Urząd Transportu Kolejowego, przedstawiciel szkoły otrzymał nagrodę za tworzenie kultury bezpieczeństwa kolejowego.

Konferencja to nie tylko debata i wymiana doświadczeń. Podczas niej rozstrzygnięto także konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, do którego ZS w Małaszewiczach zgłosił ubiegłoroczny Międzyszkolny Konkurs Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego, zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacja dla Rozwoju Kolei. Zostało to docenione przez kapitułę, która przyznała szkole z gminy Terespol nagrodę główną w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja”.

Warto zaznaczyć, że wśród wszystkich wyróżnionych i laureatów ZS w Małaszewiczach był jedyną szkołą, co jest niewątpliwie dodatkową nobilitacją. Być docenionym razem z takimi instytucjami, jak: Koleje Śląskie, PKP Energetyka, Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych PROTEL, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Fundacja ProKolej czy portal „Raport Kolejowy” – jest ogromnym sukcesem.

Więcej w wydaniu papierowym Podlasianina.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: