Studenci PSW będą się uczyć przez internet

Studenci PSW będą się uczyć przez internet

BIAŁA PODLASKA Zmianę formy zajęć dydaktycznych na internetową wprowadza Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

– W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo oraz w związku z komunikatem MNiSW prof. Jerzy Nitychoruk -Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II terminie od 12 do 25 marca br. zmienia formę organizacji zajęć dydaktycznych na tryb online. Podjęte w uczelni działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów – poinformowała Jowita Grochowiec, dyrektor gabinetu rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Oświadczenie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej:

W związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 oraz w związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 roku Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wydał w dniu dzisiejszym zarządzenie nr 23/2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i zmiany formy organizacji zajęć w dniach
12-25.03.2020 roku.

Informuję, iż ww. terminie uczelnia zmienia formę organizacji zajęć dydaktycznych.
Podjęte w uczelni działania mają na celu ograniczenie kontaktów bezpośrednich.
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papież Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dokłada wszelkich starań, aby umożliwić studentom, realizację całego zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się.
W związku z tym kształcenie studentów przyjmuje formę nauczania online zapewniającą realizację efektów uczenia się zgodnie z kartą przedmiotu. Wstrzymuje się realizację praktyk zawodowych, studiów podyplomowych, zajęć realizowanych w ramach projektów oraz innej działalności dydaktycznej na terenie uczelni
w ww. okresie. W Domu Studenta PSW wprowadzamy zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, jednocześnie nakładamy obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w uczelni.

Profesor Jerzy Nitychoruk – Rektor PSW apeluje do społeczności akademickiej o ograniczenie wyjazdów prywatnych zarówno na terenie Polski, jak i za granicę oraz śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej uczelni.

Pragnę jednocześnie nadmienić, iż na terenie uczelni stosunkowo wcześniej zostały już wprowadzone zaostrzenia. Wszystkie uroczystości o charakterze zbiorowym zostały w miarę możliwości odwołane lub ograniczone co do liczby uczestników lub przeniesione na inny termin. Studenci i wszyscy pracownicy uczelni, którzy w ciągu ostatnich 14 dni powrócili z krajów wymienionych w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego byli zwolnieni z osobistego udziału w zajęciach lub prowadzeniu zajęć w uczelni. Ponadto wszyscy pracownicy uczelni zobowiązani są do wzmożonej kontroli miejsca pracy, miejsc dużych skupisk studentów
oraz obiektów uczelni, w zakresie odpowiedniej higieny. Uczelnia od samego początku prowadziła akcję informacyjną wśród studentów dotyczącą potencjalnego zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Na terenie PSW zostały umieszczone specjalne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. W celu usprawnienia działań mających na celu zapobieganie
oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 – choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Rektor powołał Koordynatora w osobie dr hab. Marcina Weinera, prof. PSW.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: