Schronisko z większym wsparciem miasta

Schronisko z większym wsparciem miasta

BIAŁA PODLASKA W trosce o bezdomne zwierzęta, którym pomoc niesie Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Azyl, podpisana została umowa na wsparcie z budżetu miasta jego działalności. Kwota jest wyższa niż dotychczas.

Umowa na prowadzenie miejskiego schroniska podpisana została w ubiegłym tygodniu między prezydentem miasta Michałem Litwiniukiem a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt Azyl. Schronisko reprezentowały prezes Ewa Pawłowicz-Sosnowska oraz skarbnik Anna Jakubowska.

Mimo że czas epidemii odciska swoje piętno także na finansach miasta, udało się wygospodarować dodatkowe 15 tys. zł i zwiększyć tegoroczną dotację na ten cel do 405 tys. zł.

– Jednak łączny koszt utrzymania schroniska na obecnym poziomie, sytuującym je wśród najlepszych w Polsce, wynosi około 650 tys. zł. Obejmuje on przede wszystkim utrzymanie psów i ich leczenie, ale także pensję pracowników, rachunki i zachowanie obiektu w dobrym stanie. Dodatkowe fundusze stowarzyszenie pozyskuje dzięki darczyńcom wrażliwym na los zwierząt, w tym przekazującym 1 procent podatku, a także dzięki wolontarystycznej pracy swoich członków i wielu innych mieszkańców Białej Podlaskiej – podkreśla prezydent Michał Litwiniuk.

W schronisku swój dom tymczasowy znalazło ponad 260 psów. W grudniu otwarty został wybieg oraz miejsce do rehabilitacji zwierząt po wypadkach. Inwestycja została zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: