Ruszył nabór kandydatów do Nagrody Biznesowej

Ruszył nabór kandydatów do Nagrody Biznesowej

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza ogłosiła kolejny, już szósty, doroczny konkurs o Nagrodę Biznesową BPIG, od początku odbywający się pod patronatem marszałka województwa lubelskiego. Oceniane będą działania firm oraz przedsiębiorców w 2017 roku.

Współorganizatorami są prezydent Białej Podlaskiej i starosta bialski. Partnerem nagrody jest Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej. Do 10 maja potrwa przyjmowanie rekomendacji kandydatów i ich oświadczeń. Kapituła wyłoni laureatów do 10 czerwca, zaś do końca czerwca odbędzie się uroczysta gala i wręczenie nagród.

– Celem konkursu jest ukazanie i promocja najlepszych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na obszarze działania Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej – mówi prezes BPIG i zarazem przewodniczący kapituły Eugeniusz Izdebski. I precyzuje, że chodzi o firmy, których osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania. A to m.in. działalność zgodna z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, sukcesy w wymiarze zysku i rozwoju na tle innych. – Ważnym efektem konkursu jest też kształtowanie pozytywnego wizerunku Południowego Podlasia, jako obszaru dogodnego do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawowej wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne – dodaje Izdebski.

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorstw bez względu na ich formę prawną czy wielkość. Ważne, by były członkami BPIG lub były zarejestrowane na terenie oddziaływania Izby i prowadziły działalność gospodarczą nie krócej niż trzy lata. Jedynie w kategorii „Udany Start” o nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność nie dłużej niż dwa lata przed datą ogłoszenia konkursu – w tym roku jest to 15 kwietnia. Kandydujące podmioty nie mogą mieć zaległości wobec organów skarbowych i ZUS, być w stanie likwidacji ani upadłości.

Kategorie konkursu

*„Udany Start” – dla firm zarejestrowanych nie wcześniej niż dwa lata przed terminem ogłoszenia konkursu. Rekomendacja ma opisywać, czym firma się zajmuje, gdzie i w jaki sposób prowadzi działalność, jakie ma sukcesy i perspektywy.

*„Innowacyjna Firma” – rekomendacja powinna wykazać innowacyjność w działalności firmy (usługi lub produktu) lub przedstawić konkretny projekt innowacyjny zrealizowany w firmie.

*„Lider Przedsiębiorczości” – tu rekomendacja powinna wykazać dynamikę rozwoju firmy w trzech ostatnich, pełnych okresach obrachunkowych. Pod uwagę brane będą przychody, zatrudnienie, wynik finansowy, nakłady inwestycyjne i inne czynniki ogólne.                                                                  

*„Przedsiębiorca Roku” – nagroda dla osoby fizycznej. Jej laureatem może zostać właściciel, też prezes firmy.

Wszyscy uczestnicy, którzy przejdą formalną weryfikację, otrzymają dyplomy uczestnictwa. Laureaci – statuetkę i dyplom, a na stronie BPIG zostanie umieszczona zakładka informacyjna o nich.

Więcej w 6 numerze (wydanie od 17 kwietnia) tygodnika Podlasiak

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy