Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli

BIAŁA PODLASKA Nabór dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczął się 1 marca, z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola lub oddziału przedszkolnego każdy rodzic może zapoznać się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej wybranej placówki. Warto przypomnieć, że każde dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a w wieku 3-5 lat – ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie go pieczą zastępczą. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, m.in. czy rodzice mają zatrudnienie, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierają naukę w systemie dziennym.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Link do systemu rekrutacji jest dostępny od 1 marca na każdej stronie przedszkola samorządowego oraz publicznej szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej. Rodzice są zobowiązani do wybrania maksymalnie czterech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Od 26 marca od godz. 13 do 2 kwietnia do godz. 15 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia zapisu dziecka do placówki, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Prowadzona jest również rekrutacja do szkół podstawowych. Od 22 lutego do 12 marca do godz. 15 rodzice lub opiekuni prawni zgłaszają dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem. To znaczy, że dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Więcej informacji na stronach placówek oraz na www.bialapodlaska.pl.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: