Rusza budowa stadionu, na początek przyłącza

Rusza budowa stadionu, na początek przyłącza

BIAŁA PODLASKA Na tę wiadomość mieszkańcy czekali bardzo długo. Po wszelkich perturbacjach związanych z budową stadionu, magistrat przekazuje wiadomość o tym, że prace w tym miejscu wreszcie ruszają. Zacznie się od budowy potrzebnych przyłączy.

Opracowywany przez kilka miesięcy wraz ze środowiskami piłkarskimi plan budowy stadionu, oparty o potrzeby lokalnego środowiska piłkarskiego, powoli zostaje wdrażany.

– Pierwszym etapem inwestycji będzie budowa sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej przy ul. Artyleryjskiej i ul. Akademickiej na terenie miasta. Prace te są związane z budową murawy boiska – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk.

To dobra wiadomość dla kibiców. Ci byli już bowiem mocno zniecierpliwieni brakiem stadionu i koniecznością jeżdżenia za swoją drużyną na mecze do Piszczaca oraz na boisko przy PSW. Swoje emocje wyrazili podczas spotkania na boisku, gdzie licznie przybyli z transparentami. Jak wtedy mówili sympatycy Podlasia, wizja stadionu zaproponowana przez poprzednie władze miasta z jednej strony się im podobała, ale mają do niej pewne uwagi. – Stadion mógłby być mniejszy, byleby powstał – mówili.

I rzeczywiście plan jest przeprojektowywany. W ogłoszeniu przetargowym widniał zakres prac, które mają zostać wykonane. To m.in. wymiana gruntu, wykonanie warstw pod nawierzchnię i wykonanie nawierzchni trawiastej boiska wraz z ułożeniem siatki przeciw kretom, balustrady z profili ze stali nierdzewnej szczotkowanej, dostawa i montaż piłkochwytów o przęsłach, długościach i wysokości zgodnych z projektem, wykonanie odwodnienia i nawodnienia płyty boiska, wykonanie ogrzewania płyty boiska – orurowanie. Przetarg obejmuje także m.in.: roboty zabezpieczające przy trybunie zachodniej, wykonanie przyłącza kablowego WLZ, wykonanie linii kablowej oświetlenia boiska, dostawę i montaż słupów i stojaków lamp, oświetlenie boiska i inwentaryzację geodezyjną.

Pewne jest, że utrzymana zostanie dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, która wynosi 10 mln zł. Jednak przy zmienionej koncepcji i ponownym oszacowaniu kosztów dostosowanych do potrzeb miasta, kwota ta sięgnie 40 proc. całej inwestycji, a nie jak według pierwotnego planu tylko 1/4 kwoty.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco. Tymczasem MZK informuje, że od 29 października do 9 grudnia ulica Akademicka na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Pięknej będzie zamknięta. Ze względu na prowadzone roboty drogowe na skrzyżowaniu ulicy Artyleryjskiej i Akademickiej od 29 października do 30 listopada przystanki: Artyleryjska i Akademicka 1 zostaną wyłączone z ruchu w obydwu kierunkach. Objazdy dla linii F zostały wyznaczone ulicami: Warszawską, Kopernika do ul. Akademickiej, a dla linii K: Zamkową, Warszawską, Kopernika do ul. Akademickiej w obydwu kierunkach.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy