Rozbudują sieć wodno-kanalizacyjną

Rozbudują sieć wodno-kanalizacyjną

GMINA WISZNICE Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach planuje do 2021 roku zmodernizować i rozbudować infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Jest to możliwe dzięki ponad 2-milionowemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wisznice ma podnieść jakość usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej oraz oczyszczania ścieków. Wartość projektu wyniesie 3 450 968,48 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 2 276 032,88 zł, a wkład własny gminy – 1 174 935,60 zł.

Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach powstał 1 stycznia 2011 r. Zaopatruje gminę w wodę, obsługuje jej dwa ujęcia, oczyszcza i odbiera ścieki komunalne oraz odpady. Jak informuje Leszek Dragan, prezes GZK, prace przygotowawcze pod projekt rozpoczęły się już w 2017 r., ale dopiero w grudniu 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

Projekt zostanie zrealizowany, w dwóch etapach, do 2021 r. – Pierwszy etap będzie polegał na rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zakresie sieci i w przyłączach wodociągowych. Obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Curyn, Dubica, Horodyszcze, Łyniew, Ratajewicze, Rowiny, Wisznice i Wisznice Kolonia. Są to rurociągi i przyłącza, jak również infrastruktura towarzysząca: hydranty przeciwpożarowe i studnie wodomierzowe – wylicza Leszek Dragan. Drugi etap ma objąć poprawę infrastruktury, chociażby stacji uzdatniania wody w Wisznicach, wymianę filtrów, budowę zapasowego zbiornika wody czy renowację studni. Stacja uzdatniania wody oraz oczyszczalnia ścieków mają zostać wyposażone w energię fotowoltaiczną.

Oprócz dobudowy nowych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz przyłączy, zakres tego projektu obejmuje również przebudowę istniejącej sieci ciśnieniowej w Dubicy. Modernizacją objętych zostanie 30 pompowni ścieków przydomowych. Obecnie w gminie funkcjonuje około 350 oczyszczalny przydomowych.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: