Rekordowe wydatki Powiatu Bialskiego w mijającej kadencji

Rekordowe wydatki Powiatu Bialskiego w mijającej kadencji

Dobiegająca końca kadencja Rady Powiatu Bialskiego 2018-2024 oraz władz powiatu była rekordowa pod każdym względem. Nie tylko długości, bo trwała pięć lat, a w zasadzie pięć i pół, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, realizację przeróżnych, bardzo oczekiwanych przez mieszkańców projektów, a także podejmowania strategicznych decyzji, jak chociażby o budowie nowej siedziby Starostwa.

Warto na wstępie zwrócić uwagę, jak bardzo wzrosły w tej kadencji samorządu dochody Powiatu Bialskiego, a przede wszystkim wydatki, z inwestycyjnymi na czele. Przez całą kadencję 2014-2018 do budżetu powiatu wpłynęło 451,9 mln zł, gdy tymczasem w obecnej – 784,1 mln zł, czyli niemal dwukrotnie więcej (o 73 proc.).

Jeszcze większą różnicę – oczywiście na korzyść obecnej kadencji – widać w wydatkach na inwestycje. O ile w kadencji 2014-2018 była to kwota 60,4 mln zł (13,4 proc. wszystkich wydatków budżetowych), to w kończącej się kadencji 2018-2024 na nakłady inwestycyjne wydano aż 223,7 mln zł, co stanowiło 28,5 proc. budżetu. Oznacza to, że porównując obie te kadencje, wydatki na wszelkie budowy, remonty czy modernizacje wzrosły dokładnie o 270 procent, czyli niemal trzykrotnie!

Władze Powiatu Bialskiego wdrożyły w tej kadencji 33 wielkie i nieco mniejsze projekty dofinansowane z zewnętrznych środków pomocowych. Starosta bialski Mariusz Filipiuk wraz z całym Zarządem Powiatu pozyskał na te projekty łącznie 215,8 mln zł. Większość z nich jest już dawno zakończonych, część na ukończeniu lub w trakcie realizacji.

Inwestycje w szkoły, w uczniów i nauczycieli

Na 3,56 mln zł opiewał projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Bialski”, który objął prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury szkolnej w Zespole Szkół w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim i Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, w tym: remonty warsztatów, wymianę oświetlenia na ledowe, montaż instalacji fotowoltaicznej w międzyrzeckim ZSE oraz zakup wyposażenia do pracowni zawodowych.

Nowa hala sportowa w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza Janowie Podlaskim, fot. zsjp.janowpodlaski.net

Z edukacją związany był też projekt „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” (1,5 mln zł), którego głównym celem był wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w trzech wymienionych wyżej szkołach, poprzez kursy, szkolenia, staże oraz zakup wyposażenia pracowni.

Kolejny projekt edukacyjny to „Zdalna szkoła”. Za 80 tys. zł zakupione zostały 23 laptopy z oprogramowaniem w celu wsparcia procesu zdalnego kształcenia w sześciu szkołach powiatowych: ZS w Janowie Podlaskim, ZS w Małaszewiczach, ZST w Międzyrzecu Podlaskim, ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, LO w Międzyrzecu Podlaskim oraz LO w Wisznicach.

W trosce o efektywność energetyczną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Bialski, dokonano modernizacji energetycznej budynków szkolnych ZST w Międzyrzecu Podlaskim, ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, ZS w Janowie Podlaskim oraz ZS w Małaszewiczach. Koszt tego zadania to 2,5 mln zł.

Aż na 4,4 mln zł opiewał projekt „Zawodowcy z Powiatu Bialskiego”, mający na celu podniesienie potencjału zawodowego uczniów i nauczycieli do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy, poprzez kursy, szkolenia, staże oraz doposażenie pracowni zawodowych w ZST w Międzyrzecu Podlaskim, ZSE w Międzyrzecu Podlaskim, ZS w Janowie Podlaskim i ZS w Małaszewiczach.

Natomiast w tym roku rozpoczęto realizację – rozłożoną na trzy lata – projektu „Eduszansa” za 1,6 mln zł, który ma za zadanie zwiększenie jakości kształcenia w trzech liceach ogólnokształcących Powiatu Bialskiego oraz podniesienie umiejętności i kompetencji uczniów i nauczycieli.

Sportowe obiekty szkolne

Nowoczesne wnętrze hali sportowej w janowskim Zespole Szkół, fot. zsjp.janowpodlaski.net

Z edukacją związana jest budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym i siłownią w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim za 6,3 mln zł, z czego prawie 5 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, reszta zaś pochodziła z budżetu Powiatu Bialskiego. – To bardzo ważny dzień dla Janowa Podlaskiego i społeczności tej szkoły. Mam ogromną nadzieję, że ten nowy obiekt przyczyni się do kolejnych sukcesów sportowych młodzieży, która teraz ma dużo lepsze warunki do treningów niż dotychczas – mówił starosta bialski Mariusz Filipiuk 12 grudnia 2023 roku, podczas uroczystego oddania obiektu do użytku.

W 2024 roku planowane jest wybudowanie nowych boisk wielofunkcyjnych o wymiarach 20×40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, strzelnicą wirtualną i zapleczem przy LO im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach oraz przy ZST im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim. Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie po 2,3 mln zł z Programu Olimpia – jest to program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Inwestycje drogowe

W obecnej kadencji wyjątkowo dużo pieniędzy – 171,8 mln zł – przeznaczono na inwestycje w drogi powiatowe (w poprzedniej kadencji – 45,2 mln zł). Najpierw za 16,2 mln zł przebudowano drogę powiatową Biała Podlaska-Błonie, na odcinku Grabanów-Rokitno o długości 13,7 km.

W trosce o większe bezpieczeństwo i komfort podróżnych w okolicy przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo, zrealizowano projekt partnerski transgraniczny – o wartości 8,7 mln zł – w ramach którego beneficjentem wiodącym był Powiat Bialski, a beneficjentem po stronie Republiki Białoruś było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Brześciu Briestobldorstroj. Głównym celem była przebudowa drogi powiatowej Zalesie-Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz drogi po stronie białoruskiej Malorita-Miedno-Znamienka na odcinku 5,1 km.

Odbiór nowej drogi Zahajki-Przechodzisko w gminie Drelów

W 2021 roku powiat wykonał przebudowę 350 metrów ulicy Łosickiej w Międzyrzecu Podlaskim wraz z budową ronda za 1,2 mln zł, a w 2023 roku przeprowadził budowę i przebudowę 3,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Zahajki-Przechodzisko w gminie Drelów, o wartości 4,1 mln zł (odbioru nowej drogi dokonano 15 listopada 2023 roku).

Również w 2023 roku dokonano przebudowy dróg powiatowych Piszczac-Zahorów (dwa odcinki: od Piszczaca do Połosek oraz przez miejscowość Połoski Stare – łącznie 1,5 km) oraz Kodeń-Tuczna-Łomazy (na odcinku od Kodnia przez Dobromyśl do granicy gminy, tj. rozwidlenia dróg na Zahorów i Choroszczynkę – 0,5 km). Na to zadanie wydano 3,9 mln zł.

Cztery kolejne duże inwestycje będą kończone w 2024 roku. Chodzi tutaj o: przebudowę drogi powiatowej Biała Podlaska-Terebela-Jagodnica-Witulin (6,3 mln zł), rozbudowę drogi powiatowej Turów-Szóstka-Drelów w miejscowości Drelów (2,4 mln zł), przebudowę drogi powiatowej Piszczac-Zahorów o długości 1 km (2,9 mln zł), a także rozbudowę drogi powiatowej Wólka Plebańska-Witoroż-Zahajki na odcinku Witoroż-Strzyżówka (7 mln zł).

Placówki zdrowia i pomocy społecznej

Jednak nie samymi drogami mieszkaniec Powiatu Bialskiego żyje. Bardzo duży nacisk władze powiatowe kładą na służbę zdrowia, w tym na jedyny Szpital Powiatowy – w Międzyrzecu Podlaskim.

W celu większej dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, w latach 2018-2020 doposażono szpital oraz utworzono Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach, na co wydano 11,7 mln zł.

W 2021 roku wybudowana i zainstalowana została zewnętrzna winda w przychodni przy ulicy Wiejskiej 13 w Międzyrzecu Podlaskim. Montaż windy w wielokondygnacyjnym budynku przychodni pozwolił sprostać wymaganiom przepisów prawa, ale przede wszystkim realnie poprawił dostęp pacjentom z różnymi ograniczeniami, związanymi z niepełnosprawnością, chorobą czy wiekiem, a także rodzicom z dziećmi korzystającymi z wózków.

W przychodni Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim wybudowano windę zewnętrzną

– Zadanie to udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy z samorządami lokalnymi: miastem Międzyrzec Podlaski oraz gminami Międzyrzec i Drelów, które partycypowały w kosztach budowy – mówił starosta Mariusz Filipiuk podczas uroczystego otwarcia i oddania do użytku windy 14 grudnia 2021 roku. – Jestem ogromnie wdzięczny tym wszystkim, którzy włączyli się do tego przedsięwzięcia. Mieliśmy świadomość, że osoby przychodzące do poradni są chore i potrzebują pomocy. Poruszanie się po schodach sprawiało im ogromny problem. Od dziś ten problem przestaje istnieć.

Kolejne bardzo ważne nakłady inwestycyjne poniesiono w 2023 roku. Dzięki dofinansowaniu z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przy wydatnej pomocy finansowej Powiatu Bialskiego, przeprowadzono gruntowny remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej w międzyrzeckim SPZOZ. Wyremontowano wszystkie sale chorych, gabinet zabiegowy, większość sanitariatów. Dodatkowo cztery sale chorych uzyskały bezpośredni dostęp do łazienki.

W tym samym roku Zakład Rehabilitacji został przeniesiony do nowej lokalizacji. Fizjoterapia ambulatoryjna od wielu lat funkcjonowała w szpitalnych piwnicach w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Zakład został przeniesiony do budynku przychodni przy ulicy Wiejskiej, gdzie po gruntownym remoncie uzyskano znacznie większą powierzchnię  pod działalność Zakładu Rehabilitacji. Obecnie pracownicy oraz pacjenci korzystający z rehabilitacji ambulatoryjnej mają do dyspozycji przyjazne, widne pomieszczenia i gabinety, doposażone w nowy sprzęt rehabilitacyjny.

Z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozyskano nowoczesny sprzęt do szybkiej diagnostyki sepsy. Automatyczny system do posiewu krwi oraz aparat do automatycznej identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, pozwala na skrócenie czasu rozpoznania i wdrożenia prawidłowego leczenia zakażeń, w tym szczególnie sepsy. Poza tym, z mniejszych zadań, we wszystkich salach chorych w całym szpitalu oraz w ZOL zamontowano odbiorniki telewizyjne, co znacznie poprawiło komfort pobytu pacjentom.

Natomiast jeśli chodzi o placówki pomocy społecznej, na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Powiat Bialski wydał 2,3 mln zł, co pozwoliło istotnie zminimalizować koszty zużycia energii i emisji gazów do powietrza.

Troska o zabytki i środowisko naturalne

Rada Powiatu Bialskiego kadencji 2018-2024

Władze powiatu dbają także o nasze dziedzictwo kulturowe. Projekt „Zachowanie zabytkowej tkanki XV-wiecznego kościoła św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim” polega na przeprowadzeniu robót renowacyjnych i konserwatorskich – o wartości 403 tys. zł – na terenie zabytkowego międzyrzeckiego kościoła. Natomiast przedmiotem operacji „Renowacja zabytkowego kompleksu Kościoła Połoskiego” jest pierwszy etap robót renowacyjnych i konserwatorskich na terenie zabytkowego kompleksu kościelnego w miejscowości Połoski w gminie Piszczac (koszt prac – 919 tys. zł). Obie inwestycje zostaną przeprowadzone w 2024 roku. Co warto podkreślić, dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pokryją niemal 100 procent kosztów przeprowadzonych robót.

Z kolei w trosce o środowisko naturalne oraz obniżenie nakładów finansowych na ogrzewanie, Powiat Bialski zamontował instalacje odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiczne) na sześciu dużych budynkach użyteczności publicznej podlegających powiatowi. Są to obiekty: SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim (budynki szpitala i przychodni), ZOL w Łózkach – elektrownia fotowoltaiczna, ZS w Małaszewiczach, ZST w Międzyrzecu Podlaskim,  LO w Wisznicach i ZSE w Międzyrzecu Podlaskim. Inwestycja kosztowała 6,3 mln zł, z czego aż 5 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Sztandarowe inwestycje kadencji

Moment podpisania umowy na budowę drogi łączącej europejski szlak drogowy E30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E20

Na takie miano na pewno zasługują dwie inwestycje, rozpoczęte w dobiegającej końca kadencji, których dokończenie nastąpi już w następnej. Pierwsza to budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E20. Wartość kontraktu opiewa na – bagatela – kwotę 99,8 mln zł, w tym dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi aż 97,8 mln zł. Umowę na wykonanie (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) podpisano 10 stycznia br. Wykonawca, czyli konsorcjum składające się z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Budomex oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Tre-Drom z Białej Podlaskiej, ma trzy lata na zakończenie robót.

Projekt obejmuje budowę od podstaw nowego odcinka drogi oraz rozbudowę istniejących odcinków dróg gminnych i wewnętrznych PKP na terenie gmin Terespol i Zalesie. Główna droga będzie przebiegała od Granicznego Punktu Odpraw Fitosanitarnych w Kobylanach (kolejowe przejście graniczne) do wiaduktu nad torem KWK, który obejmuje dojazd do drogi E30. Długość odcinka to około 7,1 kilometrów. Projektowana droga będzie obsługiwała około 450 ha terenów przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod tereny przemysłowe i usługowe (w tym już zagospodarowanych infrastrukturą przemysłową jest około 290 ha). Poza tym obsłuży cztery funkcjonujące międzynarodowe terminale intermodalne: Agrostop, Adampol, PKP Cargo Terminale, Europort, wpisane na listę terminali intermodalnych prowadzoną przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ponadto projektowana droga obsługiwać będzie dwa budowane terminale intermodalne firm INBAP i Container Terminal Mala oraz dwa projektowane przez PKP Cargo Terminale, a także jeden realizowany na terenie gminy Zalesie terminal intermodalny Aleksandra II.

Efektowny projekt nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej

Drugą sztandarową inwestycją kadencji jest budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej, a właściwie na rogu alei Tysiąclecia i ulicy Narutowicza. Poważne przymiarki rozpoczęły się już w 2021 roku, gdy władze powiatu zakupiły od miasta całą tę nieruchomość za 5,68 mln zł. Z tym, że to był naprawdę dobry interes – powiat wydał bardzo niewiele ze swojego budżetu. Kwotę 3,98 mln zł pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostałe 1,7 mln zł przekazał w formie majątkowej, oddając zbędny budynek przy ulicy Łomaskiej 2 (wcześniej kupił go od marszałka za 150 tys. zł).

Mając już działkę, władze powiatu postarały się o 20-milionową dotację z Polskiego Ładu, po czym ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie „budynku o przeznaczeniu społeczno-kulturalnym na potrzeby mieszkańców Powiatu Bialskiego”. Wygrała go – kwotą 42,7 mln zł – firma PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo z Białej Podlaskiej. Umowa została uroczyście podpisana 15 marca br. Za trzy lata powstanie nowy, piękny gmach Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, m.in. z parkingiem podziemnym i otwartą przestrzenią na dachu, gdzie będą kwiaty i ule dla pszczół.

Wykonawca, firma PNB Paweł Niczyporuk, wybuduje nowy gmach w ciągu trzech lat

– Wtedy nasi mieszkańcy, interesanci, którzy przyjeżdżają załatwiać różne sprawy urzędowe, będą mogli robić to już w komfortowych warunkach – podkreśla starosta bialski Mariusz Filipiuk. – Tak samo poprawią się zdecydowanie warunki pracy naszych pracowników. Nie będzie już takich sytuacji, że w miesiącach letnich musimy o godzinie 13 zwalniać pracowników do domu, bo temperatury w budynku sięgają 38-40 stopni. A zimą z kolei jest bardzo zimno. W niedługim czasie to wszystko się zmieni. Wszystkim nam będzie o wiele łatwiej i wygodniej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy