PSW wpisuje się w ogólnoświatowe trendy

PSW wpisuje się w ogólnoświatowe trendy

Z dr inż. Agnieszką Smarzewską, pełniącą obowiązki rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, rozmawia Roman Laszuk.

Po śmierci rektora Józefa Bergiera chyba mocno zmieniło się pani życie. Jak dużo dodatkowych zadań w związku z tym pani przybyło?

– Zgodnie z nową ustawą 2.0 o szkolnictwie wyższym przejęłam z mocy prawa, a więc nie w trybie wyborczym, a w wyniku wygaśnięcia mandatu, wszystkie obowiązki rektora. Moja codzienność to obecność na uczelni dzień po dniu do godzin wieczornych plus zobowiązania reprezentacyjne. Chcę nadmienić, że dodatkowe obowiązki do wyboru nowego rektora pełnię społecznie, nie otrzymuję z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Pracy jest bardzo dużo, ponieważ musimy przygotować uczelnię w wymiar ustawy 2.0, która stwarza duże możliwości, ale wymaga też od osoby zarządzającej kompetencji menadżerskich.

Jakimi cechami, pani zdaniem, powinien charakteryzować się nowy rektor?

– Osoba ta musi znać się na realizacji budżetu, wdrażać priorytetowe zadania oraz innowacyjność. Trud jest ogromny i ten, kto po wyborach przejmie obowiązki rektora, będzie odpowiadał za ponad 40-milionowy budżet uczelni, pracę ok. 400 pracowników i kształcących się obecnie na 18 kierunkach studiów studentów. Potencjalnego kandydata musi cechować postawa zarządcza i jednocześnie przedsiębiorcza. Musi to być osoba z cechami przywódczymi oraz znajomością prawa, nowoczesnych norm i jakości kształcenia, taka, która będzie mogła podejmować decyzje związane z rozwojem uczelni w dziedzinach kształcenia, jakie pozwalają PSW utrzymać się od lat w gronie liderów w Polsce.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wymusza m.in. zmiany w statucie Państwowej Szkoły Wyższej. Kiedy to nastąpi?

– Dochowujemy wszystkich terminów. Opracowanie statutu jest w zasadzie na ukończeniu, od dwóch miesięcy pracują nad nim prawnicy, a Rada Uczelni ma go zaopiniować do końca czerwca. Wszystkie rozwiązania musieliśmy stworzyć na nowo, uwzględniając zarówno samą ustawę, jak i szeroki pakiet aktów wykonawczych. Do 3 lipca musimy natomiast dokonać wyboru rektora.

Dokładny termin jest już chyba znany i nowy rektor będzie zajmował to stanowisko do końca trwającej jeszcze przez rok kadencji. Jak będzie wyglądała procedura jego wyłonienia?

– Kalendarz wyborczy, jak też sylwetki kandydatów znajdują się na internetowej stronie naszej uczelni. Rektora wyłoni Kolegium Elektorów w dniu 12 czerwca, a dzień później ukaże się obwieszczenie z wynikami głosowania, które zostaną przekazane ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. 31 maja odbyło się spotkanie pracowników uczelni, elektorów i studentów z kandydatami, którzy mogli zaprezentować swoją wizję zarządzania uczelnią. Jeżeli chodzi o moją osobę, to w momencie wyboru rektora przestanę pełnić jego obowiązki i na mocy nowej ustawy do końca września będę prorektorem ds. studenckich. Od 1 października o obsadzie stanowisk prorektorów, dziekanów, kierowników zakładów decydować będzie rektor, oczywiście, zgodnie z zapisami w nowym statucie.

Jakie najważniejsze zadania staną przez nowym rektorem? Sądzi pani, że zgodnie z wolą Józefa Bergiera, będzie dążył m.in. do powstania Akademii Bialskiej?

– Nowa ustawa określa, kiedy mamy akademickość. Jest ona uwarunkowana aktywnością naukową oraz działaniami z tego zakresu i chodzi tu o wdrożenia, patenty, łączenie biznesu z nauką. Aby PSW stała się uczelnią akademicką, musi uzyskać kategorię B+, co najmniej w jednej dyscyplinie. Aktualnie pracujemy na uczelni nad dwoma dyscyplinami, aby taką kategorię uzyskać – ekonomia i finanse oraz nauki o zdrowiu, prace są bardzo zaawansowane i mam nadzieję, że nowy rektor będzie je kontynuował, bo w stu procentach gwarantują sukces. Budowany przez nas system jest nowatorski w skali kraju i kategorię B+ jesteśmy w stanie osiągnąć do 2021 roku. Wymogiem jest posiadanie w jednej z dyscyplin dwunastu osób z naukowym dorobkiem. Gdy tak się stanie, oczywista i możliwa będzie zmiana nazwy na Akademię Bialską, o jakiej marzył rektor Józef Bergier.

Cały wywiad przeczytasz w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 23 od 4 czwerwca

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: