Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków idzie pełną parą

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków idzie pełną parą
fot. Wod-Kan

BIAŁA PODLASKA Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „Wod-Kan” Sp. z o.o realizuje kontrakt pod nazwą „Przebudowa i modernizacja gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej”, w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

Wartość kontraktu netto to 51 mln zł, z czego 38 mln zł dofinansowania pochodzi z Funduszu Spójności w Ramach POIiŚ. W wyniku zmian dokonanych w projekcie, spółka w lutym 2021 r. otrzymała od prezydenta miasta nowe pozwolenie na budowę (Decyzja nr 17/21), zmieniające poprzednie. Zmiany polegały na budowie nowych obiektów, zamiast na modernizacji starych.

Wykonawca kontraktu PW Budomex Sp. z o.o. realizował kontrakt, na ile pozwalało poprzednie pozwolenie. Zostały wybudowane dwie komory fermentacyjne WKF (ob. nr 21a, 21b) o pojemności 1 850 m sześc. każda. W komorach tych powstający na terenie oczyszczalni osad wstępny oraz osad nadmierny, po ich zagęszczeniu i wspólnym wymieszaniu, poddawany będzie, tak jak obecnie, procesowi fermentacji metanowej.

W procesie następuje stabilizacja osadu, redukcja (rozkład) masy organicznej oraz produkcja biogazu. Osad przefermentowany z komór fermentacyjnych odprowadzany będzie natomiast grawitacyjnie rurociągiem do zbiornika osadu przefermentowanego

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: