Prowadzimy inwestycje na rekordowym poziomie

Prowadzimy inwestycje na rekordowym poziomie

BIAŁA PODLASKA O prowadzonych w mieście inwestycjach, absolutorium i planach na wakacje, z prezydentem Michałem Litwiniukiem rozmawia Justyna Dragan.

W mieście realizowanych jest obecnie kilka inwestycji. Która z nich jest pana zdaniem najważniejsza?

– Z pewnością wszystkie realizowane w mieście inwestycje są bardzo ważne, bo każda z nich odpowiada na konkretne potrzeby naszego miasta. Już drugi rok z rzędu prowadzimy inwestycje na rekordowym poziomie. Ubiegły rok zamknęliśmy kwotą wydatków majątkowych sięgającą prawie 54 mln zł, i jest to kwota kilkukrotnie wyższa od średniej z poprzednich lat.

Podobny rozmach inwestycyjny kontynuujemy w tym roku. Gdybym miał wyróżnić najważniejsze, to byłyby to te najdroższe, a do nich należy z pewnością budowa stadionu i rond w przebiegu ul. Terebelskiej i al. Solidarności oraz kończony przez nas proces rewaloryzacji parku Radziwiłłowskiego. To także realizowany przez nas projekt dotyczący wykorzystania walorów przyrodniczych Krzny do celów turystycznych i edukacyjnych, w ramach którego chcemy wybudować 11 km ścieżek rowerowych. Do tego dochodzi ważne dla mieszkańców budowanie dróg osiedlowych.

Czy wśród wymienionych inwestycji są te zawarte w Planie Budowy Dróg na obecną kadencję, przyjętym na początku roku?

– Rzeczywiście, w tym roku przy współpracy z Radą Miasta przyjęliśmy Plan Budowy Dróg na całą kadencję. Pierwsze do realizacji trafiły drogi z układu uzupełniającego, a więc drogi osiedlowe: Furmana, Nartowskiego na os. Francuska oraz Lisia i Sobolowa na os. Za Torami. Natomiast jeśli chodzi o drogi w układzie podstawowym o charakterze strategicznym, to zbliżamy się do końca budowy drugiego etapu ul. Warszawskiej. Niebawem podpiszemy też umowę na budowę trzeciego etapu tej ulicy, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Przekazałem też plac budowy ul. Armii Krajowej. Wśród dróg w układzie podstawowym znalazły się, oprócz wymienionych ulic, także Sidorska, Podmiejska i Kościuszki.

Warto też wspomnieć, że w tej kadencji udało mi się pozyskać prawie 20 mln zł zewnętrznego dofinansowania do budowy dróg, a to daje nadzieję na dalszą, sprawną realizację kolejnych inwestycji z Planu Budowy Dróg.

Wielu mieszkańców czeka na realizację inwestycji związanej z budową stadionu. Proszę powiedzieć, na jakim jest ona etapie?

– Rozpoczynałem kadencję z trudnym bagażem zaczętej w sposób nieprofesjonalny inwestycji na stadionie. Prace powierzono firmie, która nie realizowała swoich robót, nie wykonywała zawartej z miastem umowy. Byłem zmuszony od niej odstąpić. Przez wiele miesięcy trwała inwentaryzacja na placu budowy. Pozwoliła zaoszczędzić pieniądze, które mogły wypłynąć z budżetu miasta. Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych mogliśmy przystąpić do prac projektowych i ogłoszenia przetargów na pierwsze etapy budowy stadionu.

Finiszujemy budowę parkingu przy ul. Piłsudskiego oraz na etapie odbioru murawy stadionu. Trwają prace projektowe koncepcji budowy trybuny i zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu projektu w jego finalnym kształcie, będziemy mogli wystąpić o pozwolenie na budowę i ogłosić przetarg na realizację ostatniego etapu, a więc budowy stadionu. Dodajmy, że udało się utrzymać dofinansowanie w wysokości 10 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Za nami sesja absolutoryjna, podczas której radni większością głosów poparli wykonanie przez pana budżetu. Jak pan to odebrał?

– Głosowanie nad absolutorium ma dla włodarza miasta charakter prestiżowy i nie chodzi tu o głosowanie nad osobą prezydenta, a o wykonanie przez niego zeszłorocznego budżetu. Cieszę się, że wszystkie kluby w Radzie Miasta dały pozytywną opinię. Jest to dowód naszej bardzo dobrej współpracy, także oceny pracy samej Rady Miasta, która jest najbliższym partnerem prezydenta w kształtowaniu uchwał budżetowych oraz nadawaniu kształtu planowi dochodów i wydatków. Rada Miasta w ciągu roku czterema uchwałami zmieniała nasz plan budżetowy, ja czyniłem to piętnastoma zarządzeniami prezydenta.

Ten finalny obraz złożył się na wykonanie budżetu z imponującym poziomem inwestycji na poziomie 54 mln zł. Biała Podlaska dzięki temu bardzo dynamicznie się rozwija.

Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Jak skomentuje pan frekwencję w Białej Podlaskiej w pierwszej turze?

– Frekwencja była bardzo wysoka i to zawsze jest powód do satysfakcji. Świadczy to o obywatelskiej postawie mieszkańców miasta. To nasza wspólna odpowiedzialność, chęć bycia gospodarzami nie tylko we własnym mieście, ale także we własnym kraju. Dziękuję mieszkańcom za tak wysoką frekwencję i wierzę, że w drugiej turze jeszcze bardziej dosadnie pokażemy, że czujemy się obywatelami swojego kraju. Jako przykład podam ostatnie wybory samorządowe. W drugiej turze głosowania frekwencja była wyższa niż w pierwszej.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” na: https://eprasa.pl/news/podlasianin

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy