Program pomoże osobom niepełnosprawnym

Program pomoże osobom niepełnosprawnym

BIAŁA PODLASKA Rada Miasta w poniedziałek 25 listopada jednogłośnie przyjęła program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 pod nazwą „Biała Podlaska – miasto bez barier”. Dokument zawiera zadania, które ułatwią osobom niepełnosprawnym np. kontynuowanie edukacji, podejmowanie pracy i aktywności społecznej.

Przyjęty program ma na celu integrowanie działań, inicjatyw społecznych oraz usprawnienie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym. W opracowaniu dokumentu uczestniczył zespół, w skład którego weszły m.in. osoby niepełnosprawne, które najlepiej wiedzą, jakie działania są niezbędne, aby zniwelować bariery utrudniające im codzienne funkcjonowanie w przestrzeni społecznej.

– Można powiedzieć, że tematyka i potrzeby osób niepełnosprawnych stały się w ostatnich latach "mainstreamowe", czyli trafiły do świadomości społecznej naszych obywateli. Samorządy w całej Polsce podejmują więc działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a Biała Podlaska nie może być w tyle tego trendu. W związku z powyższym, pod koniec maja tego roku, prezydent Michał Litwiniuk powołał zespół zadaniowy złożony z 26 osób reprezentujących miejskie instytucje i środowisko osób niepełnosprawnych, którego celem było przygotowanie miejskiego programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Białej Podlaskiej – mówi Paweł Iwaniuk, przewodniczący miejskiego zespołu ds. opracowania programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W programie znalazły się m.in. działania związane z aktywizacją społeczną i zawodową, likwidacją barier architektonicznych czy opieki nad osobami z niepełnosprawnościami i wsparcia ich rodzin. – W sumie jest to 30 działań. W poniedziałek 25 listopada Rada Miasta przyjęła program. Nie jest on dokumentem zamkniętym. W ramach prac zespołu przyjęliśmy założenie, że w przyszłości określone w programie działania będą weryfikowane pod kątem ich efektywności i na tej podstawie modyfikowane. Wszyscy zamierzamy także wsłuchiwać się w głosy mieszkańców oraz ich potrzeby – dodaje Iwaniuk.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: