Prof. Jerzy Sadowski zasłużonym dla miasta

Prof. Jerzy Sadowski zasłużonym dla miasta

BIAŁA PODLASKA Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biała Podlaska podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Biała Podlaska profesorowi Jerzemu Sadowskiemu. Na kartach historii zapisał się dotąd m.in. jako wykładowca, prorektor Filii AWF w Warszawie oraz miejski radny dbający o interesy mieszkańców.

Radny Mariusz Michalczuk podziękował Radzie Miasta za jednogłośne poparcie uchwały.

Jerzy Sadowski to absolwent Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej oraz Filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którą ukończył w 1977 r. z wyróżnieniem. Pracę zawodową rozpoczął w 1981 r., łącząc obowiązki dydaktyczne z rozwojem naukowym. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w 1986 r., dra habilitowanego w 2001 r., a profesora w 2014 r. Cztery lata później otrzymał tytuł doktora honoris causa Łotewskiej Akademii Edukacji Sportowej.

Warty odnotowania jest jego dorobek naukowy. Opublikował 231 prac naukowych, w tym 5 książek, 46 rozdziałów. Od 1990 r. do dziś pełni funkcje kierownicze w Filii AWF oraz AWF w Warszawie. Obecnie jest prorektorem ds. Filii, którą to funkcję powierzono mu do 2024 r.

„Do obowiązków dydaktycznych i naukowych doszły znaczne wyzwania kierownicze. Czasy transformacji były niewiadome, różne i nieznane. Prof. Jerzy Sadowski okazał się świetnym „menagerem”. Dzięki podjętym inwestycjom przekształcił niewielką uczelnię w nowoczesną, doskonale wyposażoną w nowe obiekty dydaktyczne, sportowe i laboratoria badawcze Filię AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie” – czytamy w uzasadnieniu uchwały, której autorem był Jan Jakubiec, radny Białej Samorządowej.

Dzięki jego staraniom uczelnia, ale też miasto Biała Podlaska zyskały sławę, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. „Organizowane w uczelni kongresy i konferencje naukowe, konferencje dla trenerów i z trenerami z zagranicy, zawody sportowe najwyższej rangi krajowej, a także z udziałem sportowców z innych krajów, występy Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie, funkcjonowanie Szkoły Trenerów PZPN i wiele innych organizowanych przez studentów i pracowników, wspierane i inicjowane przez prof. Jerzego Sadowskiego jako wieloletniego szefa uczelni, przyczyniają się do promocji i rozpoznawalności naszego miasta” – przypomina autor projektu uchwały.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy