Prawie 13 milionów na Warszawską i Koncertową

Prawie 13 milionów na Warszawską i Koncertową

Dobra wiadomość dla mieszkańców poruszających się ulicami Warszawską i Koncertową w kontekście prowadzonych lub planowanych tam inwestycji. 7 listopada prezydent Michał Litwiniuk wraz z skarbnik Martą Mirończuk podpisali w Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.Do miasta trafi prawie 13 mln zł.

 

Do miasta trafi 12,7 mln zł na przebudowę ul. Warszawskiej oraz budowę ul. Koncertowej.

- To jedna z największych kwot dofinansowania w województwie lubelskim. Biała Podlaska otrzymuje kolejne dofinansowania dzięki bardzo dobrze przygotowanym i wysoko ocenianym projektom przygotowywanym przez zespół kierowany przez naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Michała Romanowskiego – podkreśla Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

 

Jeśli chodzi o ul. Warszawską, przebudowa dotyczy 1031 m drogi powiatowej klasy Z w ciągu ulicy Warszawskiej, która stanowi wjazd do centrum miasta od strony zachodniej. Przebudowana droga będzie posiadała dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości z wydzielonymi miejscami lewoskrętami. - W ramach inwestycji po stronie południowej zostanie wykonany dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,5m  w większości odsunięty od jezdni (160m przy jezdni z łącznie ok. 650m); chodnik szerokości 2m i dwukierunkowa ścieżka rowerowa szerokości 2m odsunięte od jezdni o długości ok. 381m. Po stronie północnej chodnik odsunięty od drogi szerokości 2m o długości ok. 866m. Po każdej stronie drogi powstanie zatoka autobusowa wyposażona w perony. Dodatkowo powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie, zostaną wykonane zjazdy na posesje oraz przebudowane 4 skrzyżowania z drogami gminnymi wraz z  przebudową kolidującej sieci uzbrojenia terenu. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w wyspy dzielące – zapowiada Gabriela Kuc – Stefaniuk.

Rozpoczęcie realizacji planowane jeszcze w tym roku, a zakończenie we wrześniu 2020 r. Aktualna szacunkowa wartość inwestycji wynosi 14 mln zł. Na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 07.11.2019 r. wartość dofinasowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to 8 323 649,00 zł.

Ulica Koncertowa zostanie wyremontowana na odcinku między ulicą Witoroską, a ulicą Daleką. - W ramach zadania są przebudowane zostały skrzyżowania z ul. Witoroską,  Gromadzką po stronie południowej i Boczną po stronie północnej, skrzyżowanie z ul. Chłodn. Wykonano już łącznik ulicy Koncertowej z ulicą Daleką. Budowana ul. Koncertowa to droga klasy Z szerokość jezdni 2x3,5 m, długość odcinka 710 m. Wzdłuż jest wykonany z południowej strony chodnik i 2 zatoki komunikacji miejskiej z peronami oraz ze strony północnej zostanie oddana do użytkowania  dwukierunkowa ścieżka rowerowa – uzupełnia rzecznik.

W ramach zadania zrealizowano również budowę ulicy Gromadzkiej jako drogi klasy D, o  szerokość jezdni 2x2,5 m i długość odcinka 168 m, oraz ulicy Bocznej klasy D, o szerokości jezdni 2x2,5 m i długości odcinka 90 m, z chodnikiem po stronie wschodniej.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: