Pracują nad upiększeniem gminy

Pracują nad upiększeniem gminy

GMINA ŁOMAZY Od 2016 roku gmina Łomazy współpracuje z członkami Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”, działającego przy UMCS w Lublinie. Studenci w ramach praktyk nie tylko rozwijają swoje pasje, ale również opracowują projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej, mające na celu upiększenie Łomaz.

Efektywne współdziałanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i gminy Łomazy zaowocowało podpisaniem w 2017 roku porozumienia o współpracy pomiędzy UMCS, w imieniu którego działał dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Sławomir Terpiłowski, a gminą Łomazy, reprezentowaną przez wójta Jerzego Czyżewskiego.

– W następnych latach na wybranych obszarach przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodniczo-urbanistyczna. Po czym w Urzędzie Gminy Łomazy odbyło się spotkanie wójta, radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy, zajmujących się gospodarką przestrzenną, komunalną oraz planowaniem, z członkami Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity”, pod opieką dr Dagmary Kociuby – mówi Jerzy Czyżewski. – Podczas spotkania przyszli projektanci zaprezentowali koncepcję zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych. Studenci starali się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zgłaszanym podczas prac inwentaryzacyjnych. Ich realizacja miałaby przyczynić się do rewitalizacji terenów o ogromnym potencjale i uczynienia z nich kolejnych wizytówek gminy Łomazy.

Jak dodaje wójt, wszystkie pomysły studentów są zazwyczaj entuzjastycznie przyjmowane przez reprezentantów gminy, którzy chcą wcielać w życie zaproponowane rozwiązania.

Dzięki współpracy ze studentami z lubelskiej uczelni, gmina Łomazy ma szansę całkowicie zmienić swoje oblicze. Studenci w ramach praktyk opracowują projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej. – Były to m.in. projekt zagospodarowania terenu wokół stawów po byłej cegielni, stadion, skwerek po byłym kinie, plac po mleczarni w Dubowie czy plac poszkolny w Burwinie. Jeden z projektów został już zrealizowany, przy wsparciu funduszy unijnych, a trzy są obecnie realizowane – mówi wójt Czyżewski.

Justyna Madan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy