Powstanie ścieżka rowerowa w dolinie Krzny

Powstanie ścieżka rowerowa w dolinie Krzny

BIAŁA PODLASKA Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA wykona drogę pieszo-rowerową w dolinie Krzny. Miasto przeznaczy na tę inwestycję 4,9 mln zł.

Bialska firma wybuduje drogę pieszo-rowerową na ul. Zamkowej, od zjazdu do Bialskich Wodociągów i Kanalizacji do mostu (210,5m), w parku edukacyjnym (160 m), pomiędzy aleją Tysiąclecia a istniejącą kładką w ciągu ul. Mickiewicza oraz od kładki do al. Jana Pawła II, wzdłuż lewego, a później prawego brzegu Krzny (łącznie 586,5 m).

Planowana jest także budowa parku edukacyjnego po wschodniej stronie ulicy Zamkowej, na lewym brzegu Krzny, budowa ścieżki wśród drzew, elementu przestrzeni edukacyjnej: struktury do wspinaczki, tablic edukacyjnych i mapowych, budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z montażem oświetlenie zewnętrznego, budowa sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych teletechnicznych wraz z montażem instalacji monitoringu oraz punktu dostępowego hot-spot. Powstaną też elementy małej architektury, a więc słupy informacyjne, ławki, leżaki, stoły piknikowe, kosze na odpady, stojaki rowerowe, stacja naprawy rowerów, drogowskazy, elementy przestrzeni edukacyjnej.

Planowane jest także zagospodarowanie terenu zielenią. Prace zostaną skończone do 31 lipca przyszłego roku. Według kosztorysu inwestycja warta jest 4,6 mln zł.

(jd)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: