Powstanie rodzinny dom pomocy

Powstanie rodzinny dom pomocy
fot. Monika Pawluk

BIAŁA PODLASKA Miasto otrzyma ponad 300 tys. zł dofinansowania, żeby powołać do życia a potem utrzymać rodzinny dom samopomocy. Ta dobra wiadomość dotarła do urzędu 15 lutego.

– Gmina miejska Biała Podlaska przystąpiła do programu ogłoszonego przez ministra rodziny i polityki społecznej „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy. Edycja 2022”. Wnioskowała o pieniądze na dofinansowanie utworzenia rodzinnego domu pomocy oraz na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez gminę za pobyt tych osób w placówce – odpowiada Kamil Węgliński, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie, jakie uzyskano, to 240 tys. zł na utworzenie rodzinnego domu samopomocy oraz 82,6 tys. zł na wydatki ponoszone przez samorząd za pobyt ośmiu osób w placówce. Wicedyrektor MOPS wyjaśnia, że dom pomocy społecznej jest placówką przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Więcej w wydaniu papierowym „Podlasianina” z 22 lutego oraz na www.eprasa.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: