Powstaje proekologiczna ciepłownia

Powstaje proekologiczna ciepłownia

BIAŁA PODLASKA Trwa budowa ciepłowni opalanej biomasą. Możliwe będzie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i to w sposób ekologiczny.

Realizowana w PEC inwestycja pozwoli na spadek emisji gazów cieplarnianych i produkcję energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). – Uruchomienie ciepłowni spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: dwutlenku siarki o 65 procent, tlenków azotu o 28 procent oraz pyłów o 47 procent – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

Ciepłownia opalana biomasą jest budowana z zastosowaniem kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z miału węglowego o 60 proc. Realizacji inwestycji na bieżąco dogląda prezydent miasta, który popiera działania proekologiczne w mieście.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 17 od 23 kwietnia

(jd)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy