Poprawki autora petycji uznane. Po roku...

Poprawki autora petycji uznane. Po roku...
fot. UM Biała Podlaska

BIAŁA PODLASKA Gdy mieszkaniec miasta Andrzej Halicki złożył petycję w sprawie zmian do procedury wyboru wniosków i głosowania w Budżecie Obywatelskim, usłyszał od radnych, że jego pomysły są niezasadne. Kilka miesięcy później jego pomysły wrzucono do uchwały i radni je przegłosowali, tym razem już jako zasadne. Nie można było tak od razu?

Sesję z 29 czerwca uważnie śledził on-line bialczanin Andrzej Halicki, który równo rok temu, w czerwcu 2021 roku, napisał petycję w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Jego uwagi, w tym propozycja zmiana wzoru wniosku i formularza głosowania oraz progi kwotowe składanych projektów, komisja ds. petycji Rady Miasta uznała wtedy za niezasadne. Po roku powstał projekt uchwały, uwzględniający niemal wszystkie jego uwagi z odrzuconej petycji.

Projekt uchwały zawiera szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego, i opisuje tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie BO.

– Jeżeli Rada Miasta podejmie uchwałę, to wejdzie ona w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, i dopiero w tym momencie możliwe będzie podanie szczegółowego harmonogramu BO. Przewidujemy, że nabór wniosków będzie przeprowadzony w drugiej połowie lipca – poinformowała przed sesją Magdalena Mikołajczak, kierownik referatu wspierania przedsiębiorczości Urzędu Miasta.

Więcej w wydaniu papierowym „Podlasianina” i na www.eprasa.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy