Pomoc organizowana z sercem

Pomoc organizowana z sercem

Caritas Diecezji Siedleckiej każdego roku pomaga tysiącom osób, które dotyka nieszczęście, choroba, niepełnosprawność, czy ubóstwo. Już od 30 lat organizuje wszechstronną, specjalistyczną pomoc, aby na twarzach zagościł uśmiech, w sercu pojawił się pokój, a w samotności i smutku – drugi człowiek. Dobre dzieła warto wspierać i naśladować. Organizacja podpowiada jak to zrobić i dlaczego warto.

Na samym początku pojawia się pytanie – co to jest Caritas i komu pomaga? Ta znana na niemal całym świecie organizacja kościelno-charytatywna, w diecezji siedleckiej – obejmującej część terenu województwa mazowieckiego i lubelskiego – została reaktywowana w 1991 roku dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura. Ma za zadanie pomagać potrzebującym, bez względu na wiek, wyznanie i pochodzenie. Jej obecna siedziba mieści się w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1, a jednostki prowadzące działania pomocowe rozmieszczone są w aż dwunastu miastach. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz 45 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Najmłodsi, najsłabsi – z nadzieją

Diecezjalna Caritas zakłada i prowadzi placówki działające na rzecz pewnych grup społecznych, wymagających nieco większego wsparcia. Chodzi m.in. o pomoc dzieciom i młodzieży w trzech świetlicach oraz chorym i niepełnosprawnym – w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Środowiskowym Domu Pomocy w Białej Podlaskiej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej (oprócz wymienionych miast, prowadzone są również w Skórcu, Kisielanach i Parczewie). Pomocy udzielają także Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego, cieszące się niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem. Są odpowiedzią Caritas na potrzeby rodzin, których nie stać na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego dla osoby starszej, czy koncentratora tlenu, wspomagającego zdrowienie po przebyciu COVID-19. Caritas prowadzi też subkonta. Osoby borykające się z najtrudniejszymi sytuacjami życiowymi, mogą korzystać ze zbieranych na nie środków, co pozwala im na powrót do normalności – m.in. po chorobie, operacji, czy utracie dobytku w wyniku pożaru.

Wsparcie daje przyszłość

Na liście osób, które korzystają z działań Caritas, są osoby bezrobotne – organizacja daje im szansę na zdobycie nowego zawodu i reintegrację społeczną w dwóch Centrach Integracji Społecznej. Dobrym pomysłem na nowe miejsca pracy było też utworzenie trzech spółdzielni socjalnych (w Siedlcach, Parczewie i Białej Podlaskiej), które oferują różne usługi – opiekuńcze, remontowo-porządkowe i sprzątające. Pomoc trafia też do osób w kryzysie bezdomności – mogą uzyskać miejsce w Mieszkaniach Wspieranych w Siedlcach, a od grudnia 2021 skorzystać ze świetlicy – kontenera przy ul. Kleeberga 2, która jest niespotykaną dotychczas inicjatywą w tym mieście. Wymieniając beneficjentów pomocy, warto wspomnieć też o seniorach, osobach pokrzywdzonych przestępstwem, mieszkańcach wymagających pomocy żywnościowej w postaci paczek czy ciepłego posiłku, a także osobach pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach, których resocjalizacja z pewnością przysłuży się bezpieczeństwu mieszkańców.

Dar od siebie

Zakres działań, jakie zostaną w przyszłości podjęte, może się poszerzać – zależy to oczywiście od darczyńców – osób, którym bliska jest idea pomocy drugiemu człowiekowi. Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, ks. Marek Bieńkowski, podkreśla prostą prawdę: “Jeśli mamy pieniądze na gaz, to będzie jak ugotować zupę.” Aby pomóc, wystarczy po prostu wesprzeć Caritas – przekazać 1% podatku lub dobrowolną darowiznę.

Ogromne znaczenie ma także osobiste zaangażowanie się – chociażby w wolontariat. W strukturze Caritas działa Centrum Wolontariatu, a poza nią – organizacja promuje Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, a nawet Przedszkolne Koła Caritas. Dzięki wolontariatowi, setki osób wychodzą ze swoich domów, z zamiarem, by świadczyć o Bogu poprzez dzielenie się swoim czasem, czy umiejętnościami z tymi, którym mniej powiodło się w życiu. Zbierają żywność, pomagają w świetlicach, odwiedzają chorych.

Kiedy w organizacji posiadającej duże doświadczenie, połączymy te składniki: modlitwę, rzetelną pracę zatrudnionej kadry, wolontariat i środki pieniężne, otrzymujemy wspaniały efekt – wspólnie zmieniamy świat na bardziej ludzki. Właśnie po to istnieją organizacje pozarządowe. Każdemu, kto wspiera dzieła miłosierdzia Caritas Diecezji Siedleckiej przekazuje wyrazy wdzięczności. – Dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Trzy dekady pomagania naprawdę cieszą – mówi ks. M. Bieńkowski.

(Anna Nowińska, Biuro Prasowe Caritas Diecezji Siedleckiej)

* artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: