Pół miliona na drogę do Jaźwin

Pół miliona na drogę do Jaźwin

GMINA BIAŁA PODLASKA Zwężenie ulicy Ametystowej w Rakowiskach, ustalenie dodatków dla nauczycieli, obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wsparcie budowy drogi z Porosiuk do Jaźwin – takimi m.in. sprawami zajęli się radni bialskiej gminy podczas sesji samorządowej 14 lutego.

Na wstępie wójt Wiesław Panasiuk poinformował radnych m.in. o podjętych staraniach w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Rady Ministrów o pieniądze na budowę dróg gminnych i dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku rozbudowy Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Bez funduszy zewnętrznych realizacja zadań, a zwłaszcza dokończenie budowy drogi ze Sławacinka Nowego w kierunku Styrzyńca, będzie utrudniona. Wójt mówił też o trwającej kampanii sprawozdawczej jednostek OSP i odmowie odbierania odpadów komunalnych z posesji w przypadku stwierdzenia braku wymaganej od nowego roku segregacji śmieci. Właściciele takich posesji będą dodatkowo obłożeni karami.
Poprawią jakość powietrza

Pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Agata Wacko przedstawiła roczne sprawozdanie komisji interdyscyplinarnej, dotyczące przemocy w rodzinie. Wynika z niego, że mimo szerokiej akcji profilaktycznej, przypadki przemocy nasilają się, a najczęstszą ich przyczyną jest nadużywanie alkoholu. Ofiary przemocy nie potrafią same bronić się i wnioski o ukaranie sprawców często trafiają do Sądu Okręgowego.

Pierwszą uchwałą, przyjętą jednogłośnie przez radnych, była aktualizacja przyjętego w 2016 r. gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej. Aktualizacja jest niezbędna w związku z ubieganiem się przez gminę o dotacje zewnętrzne na budowę odnawialnych źródeł energii (baterie słoneczne w gospodarstwach i fotowoltaika). Plan zakłada poprawę jakości powietrza, redukcję dwutlenku węgla, wzrost odnawialnych źródeł energii i obniżenie zużycia energii finalnej w roku 2022.
Dodatki dla dyrektorów

Na wniosek nadzoru prawnego wojewody lubelskiego radni jeszcze raz zajęli się uchwałą dotyczącą regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli. Ustalono m.in., że dyrektorzy placówek oświatowych do pięciu oddziałów otrzymywać będą dodatek w wysokości 500 zł, zaś dyrektorzy od sześciu oddziałów – 900 zł.

Krzysztof Derlukiewicz, kierownik działu inwestycji, przedstawił założenia uchwały dotyczącej obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia telekomunikacyjne, m.in. światłowodowe. Radni uchwali nowy taryfikator opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy. Będą one obowiązywały za każdy dzień, w zależności od procentu zajęcia pasa. Niektóre opłaty będą roczne, np. za obiekty inżynierskie w pasie drogowym oraz reklamy.
Pomoc powiatowi w budowie drogi

Istotną kwestią okazała się zmiana zagospodarowania planu przestrzennego sołectwa Rakowiska. Przed kilku lat umieszczono w nim ul. Ametystową o szerokości 15 metrów. Ulica ta nie jest używana do ruchu drogowego i, zdaniem mieszkańców, można by ją przeznaczyć na poszerzenie sąsiadujących z nią posesji. Radni przychylili się do tej propozycji i dokonali zmian w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa.

Wyrazili też zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi bialskiemu. Gmina Biała Podlaska przekaże 500 tys. zł na dokończenie rozpoczętej w ubiegłym roku budowy drogi powiatowej z Porosiuk do Jaźwin. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli w tym roku jeździć po asfalcie. Poprzednia nawierzchnia, pełna dziur i wybojów, była powodem częstych narzekań.

Na koniec obrad skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski przedstawił niezbędne zmiany w tegorocznym budżecie, wynikające z otrzymanych przez gminę dotacji, m.in. na renowację grobów wojennych oraz modernizację ośmiu świetlic wiejskich.

Artykuł można przeczytać w papierowym lub cyfrowym wydaniu „Podlasianina” od 25 lutego.

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: