Plan drogowy jest w tym roku wyjątkowo napięty

Plan drogowy jest w tym roku wyjątkowo napięty

JANÓW PODLASKI O inwestycjach drogowych, ważnym projekcie budowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz czynionych staraniach budowy sieci gazowej przez Janów Podlaski, z wójtem gminy Janów Podlaski Leszkiem Chwedczukiem rozmawia Monika Pawluk.

Jakie inwestycje drogowe są w tym roku prowadzone na terenie gminy?

– Obecnie realizowana jest budowa ulic Cichej i Łosowicza. Wartość tej inwestycji to 1 mln 920 tys. zł. Budowa ulicy połączona jest z budową kanalizacji deszczowej i przebudową linii energetycznej. Inwestycja jest już na ukończeniu. Do końca wakacji zostanie zrealizowana. Jesteśmy już po przetargu na budowę ulicy w kierunku Terespola, dokładnie w stronę miejscowości Hołodnica (droga gminna nr 1076L). Wartość tego zadania to z kolei 1 mln 474 tys. zł. Jest obecnie w toku.

Bardzo ważną inwestycją drogową w naszej gminie jest prowadzona wspólnie z Powiatem Bialskim budowa drogi powiatowej do Białej Podlaskiej. Pierwszy odcinek, od Urzędu Gminy do skrzyżowania do Rokitna, w kierunku Białej Podlaskiej, zostanie ukończony do końca sierpnia. Rozpoczęła się budowa drugiego odcinka do Białej Podlaskiej: od wspomnianego skrzyżowania do drogi wojewódzkiej w Ossówce. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na ten i na przyszły rok. Mam nadzieję, że do przyszłego roku droga zostanie wykonana i będzie służyła mieszkańcom. Ta przebudowa znacznie poprawi jakość korzystania z tej drogi. Myślę, że turyści przyjeżdżający do nas przestaną narzekać na infrastrukturę drogową. Bo niejednokrotnie słychać opinie, że mamy takie piękne miejsca jak Zamek Biskupi czy Stadnina Koni, ale dojazd do Janowa Podlaskiego jest fatalny. Wyrażam podziękowanie panu staroście Mariuszowi Filipiukowi i Radzie Powiatu Bialskiego za to, że dzięki życzliwej współpracy udaje się realizować tę ważną inwestycję.

Z innych inwestycji, podpisaliśmy niedawno umowę na wykonanie drogi gminnej przez miejscowość Romanów. Ta inwestycja będzie rozłożona na lata. Kwota przewidziana na ten cel wynosi 1 mln 145 tys. zł. Ogłosiliśmy w tym roku przetarg na budowę, ale realizacja rozpocznie się w 2021 roku, a zakończy w 2022 r. Tak więc plan drogowy w tym roku jest wyjątkowo napięty, ale dopóki jest możliwość pozyskania dofinansowania, trzeba z tego korzystać.

Oprócz budowy dróg wykonywane są również inne zadania. Co jeszcze w najbliższym czasie zmieni się w gminnej infrastrukturze?

– Realizujemy program rewitalizacji skwerku. Jesteśmy na zaawansowanym etapie, za nami już jedna trzecia inwestycji. W tej chwili są układane alejki, jest wznoszony budynek przystanku z szaletami. Zostały już zlecone do wykonania odlewy figur koni, które staną na fontannie. Mamy czas na realizację tego zadania do końca października, więc myślę, że rewitalizacja zostanie zrealizowana w terminie. Poprawi się wygląd tego miejsca, bo skwerek nabiera już kształtów.

Niedawno podpisaliśmy też umowę na wymianę oświetlenia z tradycyjnego na ledowe. Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED.

Gmina sięga także po projekty dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z kolejnych takich instalacji?

– Podpisaliśmy umowę na program Czysta Energia, na budowę instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Będą to fotoogniwa i kolektory. Powstanie 676 takich instalacji, na kwotę ponad 7 mln zł. W tej chwili podpisujemy umowy wstępne z mieszkańcami. Zadanie to jest rozplanowane na ten i przyszły rok. Mam cichą nadzieję, że po przetargu te kwoty będą jeszcze niższe. A mieszkańcy również będą mogli odrobinę zaoszczędzić na rachunkach za energię i wodę. Uważam, że to dobra decyzja. Cieszę się, że udało nam się załapać praktycznie na koniec, bo to ostatni nabór na tego typu inwestycje. Tym bardziej satysfakcjonuje kwota dofinansowania. W ten sposób wszyscy, którzy składali wniosek, taką instalację otrzymają.

Poza tym jesteśmy na etapie gazyfikacji Janowa Podlaskiego. Czynimy starania, by doprowadzić gaz do Janowa Podlaskiego i jesteśmy na najlepszej drodze do zrealizowania tej inwestycji. Gaz będzie ciągnięty do Janowa Podlaskiego przez Peredyło i Pawłów Nowy. Wstępnie przyjmowane były zgłoszenia mieszkańców zainteresowanych gazyfikacją przy tych ulicach, którymi będzie prowadzona linia główna. Traktujemy to jako pierwszy etap gazyfikacji Janowa, a z chwilą, gdy będzie to już funkcjonowało, będziemy przyjmowali wnioski od mieszkańców na następne ulice. Zainteresowanie jest bardzo duże. Gdy zaczniemy, będziemy czynili starania, żeby jak najwięcej gospodarstw mogło skorzystać z przyłączenia się do instalacji gazowej.

Sporo zadań udało się wykonać również w ubiegłym roku.

– W lutym oddaliśmy do użytku 20 lokali socjalnych. Lokale moim zdaniem są o wyjątkowo wysokim standardzie, bo obiekt ten posiada ogrzewanie geotermalne, jest wyposażony w pompę ciepła, zaopatrzony w kolektory słoneczne i fotoogniwa. Wszystko to powoduje, że koszty utrzymania będą zdecydowanie niższe. Sam obiekt został bardzo starannie wykonany i lokalizacja jest przepiękna, bo jest to nasze dawne przedszkole samorządowe. Spokojna okolica, miejsce idealne do zamieszkania. Mam tylko cichą nadzieję, że mieszkańcy będą dbali o to jak o swoje, żeby służyło im na lata.

Kolejną inwestycją, którą oddaliśmy w ubiegłym roku, była budowa drogi gminnej ul. Polnej. Inwestycja za prawie 3 mln zł. Powstało 930 metrów ulicy z chodnikami, kanalizacją przeciwdeszczową i wjazdami do posesji. Bardzo się ciesze, że ta droga została wykonana, bo jest tam sporo działek budowlanych, które cieszą się zainteresowaniem i widać, jak potrzebna jest droga. Utwardzone ulice chętniej przyciągają nabywców i dzięki temu ktoś jeszcze w Janowie się osiedli.

W 2019 r. wykonaliśmy również oświetlenie w miejscowości Werchliś, przy drodze wojewódzkiej w stronę Terespola. Tam dotąd w ogóle nie było oświetlenia. Możemy powiedzieć zatem, że wreszcie jasność nastała w Werchlisiu. Oprócz tego wykonaliśmy dwie siłownie zewnętrze, jedną w Janowie Podlaskim, na stadionie, a drugą w Pawłowie Nowym. To pozwoli zagospodarować wolny czas dla dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy