Placówka Straży Granicznej ma patrona

Placówka Straży Granicznej ma patrona

BIAŁA PODLASKA Od 18 października 2018 roku Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej nosi imię urodzonego tu gen. Stanisława Tessaro. Na frontonie budynku jednostki przy ul. Dokudowskiej została odsłonięta tablica pamiątkowa z wizerunkiem patrona. Tak współczesna Straż Graniczna nawiązuje do tradycji swoich poprzedników, budujących formacje obrony granic – przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Uroczystość z udziałem sztandaru i kompanii honorowej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza przy ul. Dokudowskiej. Świątynia, faktycznie pełniąca funkcję kościoła personalnej parafii wojskowej, formalnie jest włączona do struktur NOSG. A jej proboszcz, kapelan ks. płk SG Wiesław Kondraciuk, jest funkcjonariuszem pograniczników.

Część oficjalna odbyła się przed głównym budynkiem bialskiej placówki SG, w uliczce bocznej do Dokudowskiej. Przed odczytaniem aktu nadania imienia i odsłonięciem tablicy głos zabrał komendant NOSG płk SG Jacek Szcząchor. Przypominając postać i dokonania gen. Tessaro, powiedział, iż w taki sposób, nadając jego imię, funkcjonariusze Straży Granicznej nie tylko z Białej Podlaskiej, ale całego kraju spłacają dług wdzięczności wobec pokolenia Polaków, którzy nie szczędzili krwi w walce o wolność i niepodległość ojczyzny.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, którą ufundowały związki zawodowe działające w NOSG, dokonali: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, komendant NOSG, komendant Placówki SG w Białej Podlaskiej ppłk SG Wojciech Rogowski, w asyście prezydenta miasta Dariusza Stefaniuka i reprezentującego rodzinę patrona Ludwika Tomczyka.

Chwilę potem wicewojewoda Gmitruczuk powiedział, iż „jest to powód do dumy, że ziemia podlaska zrodziła wielu bohaterów, wśród których jest nasz generał”. Prezydent Stefaniuk podziękował komendantowi bialskiej Placówki i wszystkim funkcjonariuszom, że na swojego patrona wybrali bialczanina. Uczestniczący w uroczystości członek rodziny generała Ludwik Tomczyk wspomniał, iż był on bratem jego babci ze strony matki.

Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta NOSG por. SG Dariusz Sienicki, Straż Graniczna z chwilą swojego powstania w 1991 roku, obejmując służbę w ochronie granicy państwowej, stała się spadkobiercą tradycji polskich formacji granicznych. Wśród tych formacji, zwłaszcza na wschodzie kraju, miejsce szczególne zajmuje Korpus Ochrony Pogranicza, powołany w 1924 roku jako stała ochrona granicy wschodniej. Zasłużonym dla kraju dowódcą KOP był gen. bryg. Stanisław Tessaro ps. Zosik. Zmarł nagle, podczas wykonywania obowiązków służbowych, w młodym wieku 42 lat.

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: