PiS-u nie za wiele we władzach komisji

PiS-u nie za wiele we władzach komisji

BIAŁA PODLASKA Radni miejscy wybrali 30 listopada szefów komisji stałych w Radzie Miasta. Niemal wszystkie stanowiska objęli członkowie Koalicji Obywatelskiej i Białej Samorządowej.

Kandydatów na przewodniczących oraz wiceprzewodniczących komisji mógł zgłosić każdy radny. Potem zgłoszeni wyrażali zgodę (bądź nie) na bycie kandydatem, po czym następowało głosowanie radnych nad kandydaturą.

I tak, w wyniku głosowania komisji rewizyjnej przewodniczył będzie Jan Jakubiec (Biała Samorządowa), a jego zastępcą został Wojciech Sosnowski (Koalicja Obywatelska). W komisji gospodarki i budżetu szefem mianowano Marcina Izdebskiego (Koalicja Obywatelska), a jego zastępcą – Bartłomieja Kuczera (Biała Samorządowa). Jeśli chodzi o komisję oświaty, kultury i sportu, będzie jej przewodniczył Mariusz Michalczuk (Koalicja Obywatelska), a jego zastępcą został Jan Jakubiec (Biała Samorządowa). Szefową komisji spraw społecznych i zdrowia została Krystyna Beń (Koalicja Obywatelska), a jej zastępcą – Bartłomiej Kuczer (Biała Samorządowa). Stefan Parafiniuk został wybrany na przewodniczącego komisji gospodarki przestrzennej i urbanistyki, a jego zastępcą została Krystyna Beń – oboje z Koalicji Obywatelskiej.

We władzach komisji jest tylko dwoje radnych, którzy startowali z listy PiS. Jedną z nich jest Anna Korolczuk, która została przewodniczącą komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Na jej zastępcę wybrano Franciszka Ostrowskiego (Koalicja Obywatelska). Natomiast szefem komisji statutowej został Adam Chodziński (PiS), a wiceszefem – Franciszek Ostrowski (KO).

Podczas sesji utworzono jedną nową komisję: skarg, wniosków i petycji. Przewodniczącym zastał Franciszek Ostrowski, a jego zastępcą – Rafał Wlizło, obaj z Koalicji Obywatelskiej.

Komisje to organy pomocnicze Rady Miasta, których członkami są radni. Mają one istotny wpływ na politykę miasta i ostateczny kształt uchwał, bo dyskusje na tym etapie są często najbardziej szczegółowe. Każdy radny należy z reguły do dwóch różnych komisji stałych.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: