PILNE: Skażona woda w wodociągu w Drelowie!

PILNE: Skażona woda w wodociągu w Drelowie!

Woda z ujęcia w Drelowie nie nadaje się do picia. Badania wody wykazały przekroczenie parametru obecności w niej groźnej dla zdrowia i życia bakterii E. coli. Woda z sieci nadaje się tylko do spłukiwania sanitariatów.

Próbki wody z wodociągu w Drelowie bialski sanepid pobrał 20 września. Wyniki otrzymał wczoraj i natychmiast zakazał spożywania wody. - Uzyskane wyniki badań wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia i uzasadnia unieruchomienia wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów. Jednocześnie nałożono obowiązek zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia  w odpowiedniej jakości zdrowotnej i podjęcia działań naprawczych - poinformował Marcin Nowik, państwowy inspektor sanitarny w Białej Podlaskiej.

Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, rąk i kąpieli.

Drelowski wodociąg zaopatruje 2818 mieszkańców. Gmina podjęła już działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka dla zdrowia mieszkańców.

- W związku z podejrzeniem zanieczyszczenia ujęcia wody w Drelowie spowodowanego jego rozbudową zostało ono wyłączone z eksploatacji aż do wyeliminowania ewentualnego zagrożenia. Wodociąg obecnie zasilany jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Szóstce. Podjęto czynności dezynfekcji SUW Drelów oraz sieci wodociągowej, płukanie sieci wodociągowej oraz monitoring zawartości chloru w wodzie. Na dzień 28 września zaplanowano próbny pobór wody do badań w kierunku przydatności do spożycia przez ludzi. Badanie przeprowadzi sanepid w Białej Podlaskiej. Gmina wyznaczyła punkty dystrybucji wody pitnej w Domach Ludowych w miejscowościach: Łózki, Szóstka, Przechodzisko, Wólka Łózecka, Worsy, Zahajki oraz w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie - informuje Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów.

Mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie odebrać butelkowaną wodę pitną w godzinach 10-18. Gmina próbuje jak najszybciej wyeliminować uniedogodnienia. Sytuację na bieżąco nadzoruje bialski Sanepid. Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi tylko po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek. Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco na samorządowym portalu internetowym.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: