Pełne poparcie dla wójta bialskiej gminy

Pełne poparcie dla wójta bialskiej gminy

GMINA BIAŁA PODLASKA Podczas wyjazdowej sesji Rady Gminy w Klubie Kultury w Hrudzie radni zdecydowaną większością głosów poparli działalność wójta Wiesława Panasiuka w 2019 roku, udzielając mu wotum zaufania.

Sesja odbyła się we wtorek 30 czerwca. Wójt Panasiuk przedstawił wyniki swojej pracy w minionym roku, a także ogłosił, że Urząd Gminy zostaje otwarty dla wszystkich interesantów. Przypomniał o odwołanych, ze względu na epidemię, imprezach masowych i wymienił trwające w gminie inwestycje. – Od maja, czyli od ostatniej sesji, do dzisiaj trzy razy wyjeżdżałem do Urzędu Marszałkowskiego. Ale jechałem tam z przyjemnością, ponieważ podpisywaliśmy umowy na pieniądze zewnętrzne, m.in. na Fundusz Dróg Samorządowych czy OZE – mówił wójt.

Poinformował również o trwającej analizie stanu oświaty w gminie. Powołana w tym celu komisja pracuje nad tym, jak zminimalizować koszty. – Subwencja oświatowa jest po prostu za mała. Dlatego, aby utrzymać rytm w szkołach, dokładamy z własnego budżetu 12 milionów złotych – stwierdził Panasiuk.

Przypomniał też trwające w gminie Biała Podlaska inwestycje. Budowę i modernizację dróg, m.in. w Sławacinku Starym, Styrzyńcu czy Czosnówce. Poza tym gmina otrzymała 105 tys. zł z Ministerstwa Cyfryzacji, co pozwoliło na zakup 54 laptopów do zdalnego nauczania.

Następnie Konrad Gąsiorowski, dyrektor biura ds. pozyskiwania funduszy Urzędu Gminy, przedstawił raport o stanie gminy za rok 2019. I tak, dochody budżetu wyniosły 68 mln 344 tys. zł (98,64 proc. planu), a wydatki – 60 mln 166 tys. zł (91,29 proc. planu). W minionym roku nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek. Cały raport liczy 100 stron i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska. – Konsekwencją przedstawienia raportu o stanie gminy jest obowiązek podjęcia przed Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia wójtowi wotum zaufania. Są to nowe kontrolne uprawnienia rady względem organu wykonawczego – poinformował Gąsiorowski.

Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium. „Za” głosowało 12 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Justyna Madan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: