Parking pod okiem kamery

Parking pod okiem kamery

GMINA ŁOMAZY Problem zaśmiecania parkingu przy drodze wojewódzkiej w Bielanach istniał od lat. Pomysłów na jego rozwiązanie było wiele. Ostatecznie Zarząd Dróg Wojewódzkich zdecydował się na zainstalowanie monitoringu.

Od drugiej połowy marca parking na Bielanach objęty został stałym monitoringiem. Ma to rozwiązać problem uciążliwego i nagminnego zaśmiecania tego terenu.

– Problem z zaśmiecaniem parkingu przy drodze wojewódzkiej istniał od wielu lat. Radni i sołtysi z miejscowości Bielany często zgłaszali problem zaśmiecania tego miejsca, łącznie nawet z prośbą o zamknięcie parkingu przez zarządcę drogi. Przez wiele lat pracownicy Urzędu Gminy sprzątali ten teren, który od zawsze był częstym miejscem podrzucania śmieci, bez względu na to, jaka była kwota za odbiór odpadów z gospodarstw – informuje Jerzy Czyżewski, wójt gminy Łomazy. – Wstępny monitoring wykazał, że najczęściej były to osoby przejeżdżające przez naszą gminę, ponieważ na trasie Biała Podlaska-Wisznice brak jest miejsc postojowych w zasobach Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na początku tego roku rozpoczęliśmy rozmowy z ZDW w sprawie usunięcia śmieci. Dodatkowo zostały wycięte krzaki rosnące w pasie drogi oraz pojawiła się nowa tablica informująca, że teren jest monitorowany.

Monitoring oraz wycinka krzaków zostały sfinansowane przez zarządcę drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. – Jednocześnie przypominamy i apelujemy do mieszkańców, a przede wszystkim przejeżdżających przez gminę, o zakazie wyrzucania śmieci do lasów. Dbajmy o własne otoczenie – przypomina wójt Czyżewski.

Artykuł do przeczytania w papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” od 31 marca: https://eprasa.pl/news/podlasianin

Justyna Madan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy