Okrągły jubileusz UMCS w Lublinie

Okrągły jubileusz UMCS w Lublinie

Historia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie sięga 1944 roku. Z okazji jubileuszu 80-lecia uczelni rozpoczęto obchody, które potrwają przez cały rok. Przed nami m.in. uroczysta inauguracja roku akademickiego, połączona z posiedzeniem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, spotkanie rektorów zrzeszonych w konsorcjum Alliance for EuropeanUniversities ATHENA, wielki zjazd absolwentów, a także liczne wydarzenia naukowe, studenckie i kulturalne, które odwołują się zarówno do bogatej historii uczelni, jak i idealnie wpisują się w jej wszechstronną działalność.

W przestrzeniach Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbyła się (18 stycznia) konferencja prasowa z udziałem rektora uczelni prof. Radosława Dobrowolskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Obchodów 80-lecia UMCS prof. Jana Pomorskiego oraz zastępczyni dyrektora Instytutu Muzyki UMCS prof. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak, podczas której zaprezentowano bogaty program obchodów i wydarzeń towarzyszących.

Spotkanie rozpoczął rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski: – Przed nami wyjątkowy jubileusz 80-lecia powstania UMCS, piątej publicznej uczelni powołanej do życia w granicach obecnego państwa polskiego. 80-letni jubilat, jakim jest nasz Uniwersytet, ma się całkiem nieźle. Jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, która ma nowe wyzwania, ale i pomysły na budowanie dobrej marki. Chcemy pochwalić się wszystkimi elementami, które składają się na obecną kondycję Uniwersytetu, nawiązując w oczywisty sposób do jego historii i tradycji.

W swoim wystąpieniu rektor podkreślił, że program obchodów jubileuszu jest bardzo bogaty i współtworzony przez pracowników, studentów, doktorantów i sympatyków UMCS: – Poza sferą artystyczną i licznymi koncertami, które nas czekają w tym roku, przewidzieliśmy również bogaty program naukowy, dydaktyczny, popularyzujący zarówno nasz Uniwersytet, jak i kulturę akademicką w szerokim tego słowa znaczeniu – dodał rektor.

Świętowanie obchodów rozpoczął już 19 stycznia wyjątkowy koncert symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej z udziałem m.in. Chóru Akademickiego UMCS i słynnego, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej argentyńskiego kompozytora Martína Palmeriego.

Prof. Jan Pomorski zaprezentował szeroki program wydarzeń głównych. Zaznaczył duży wkład przedstawicieli społeczności akademickiej w jego tworzenie: – Studenci, z których jesteśmy niezwykle dumni, pracują nad spektaklem muzyczno-literackim o Marii Curie, zatytułowanym „Pierwiastki życia”. Premiera odbędzie się 4 kwietnia. Zaplanowane są także seanse dla szkół, którym chcemy przybliżyć naszą patronkę. W kwietniu odbędzie się również sesja poświęcona doktoratom honoris causa, połączona z obchodami 90. rocznicy urodzin naszego dhc, wybitnego filozofa idei, historyka, jednego z największych intelektualistów XX stulecia, prof. Krzysztofa Pomiana – mówił Jan Pomorski.

Prof. Pomorski przybliżył także międzynarodowe inicjatywy zaplanowane w ramach jubileuszu: – Niezwykle ważnym wydarzeniem będzie Międzynarodowy Kongres Marii Curie pn. „Innowacja jest kobietą”. Pokażemy to hasło zarówno pod kątem nauki, biznesu, jak i edukacji. Kongres połączony będzie z Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, która zawita wówczas do Lublina, oraz spotkaniem rektorów Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich – ATHENA.

Podczas jubileuszu pokazana będzie także miastotwórcza funkcja Uniwersytetu oraz jego wkład w rozwój województwa lubelskiego, dlatego na wiosnę władze uczelni zaproszą na dwie konferencje: pod patronatem prezydenta miasta i Związku Uczelni Lubelskich oraz we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pn. „UMCS dla Lubelszczyzny”.

Dbając o dobre relacje z absolwentami Uniwersytetu (których obecnie jest już ponad 267 tysięcy) zaplanowano również zjazd absolwentów UMCS. Z wydarzeń kulturalnych przed nami jeszcze koncert Orkiestry Kameralnej pod batutą Agnieszki Duczmal, występ zespołu Henryka i Doroty Miśkiewiczów, a także zaduszki jazzowe, podczas których będą wspominani profesorowie i osoby zasłużone dla uczelni.

W ramach jubileuszu powstały także: logotyp (zaprojektowany przez dr. Karola Pomykałę), który będzie obowiązywał przez 2024 rok w całej uniwersyteckiej korespondencji, grafika jubileuszowa (autor Szymon Strużyński) oraz limitowana seria Medali 80-lecia UMCS (wg projektu dr. Radosława Skóry).

Rok jubileuszowy UMCS został objęty patronatem honorowym marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

 

Obchody 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Program wydarzeń głównych:

19.01.2024 – Koncert symfoniczny „The Spirit of Tango – Misa a Buenos Aires” (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie).

6.03.2024 – Odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS).

4.04.2024 – Spektakl muzyczno-literacki o Marii Curie-Skłodowskiej „Pierwiastki Życia” (ACKiM UMCS Chatka Żaka).

4.2024 – Sesja z okazji 90. urodzin dhc UMCS prof. dr. hab. Krzysztofa Pomiana „Twarze Uniwersytetu – doktorzy honoris causa UMCS”.

5.2024 – Lublinalia 2024 – Lubelskie Dni Kultury Studenckiej.

16.05.2024 – Koncert jazzowy zespołu Henryka i Doroty Miśkiewiczów (ACKiM UMCS Chatka Żaka).

5.2024 – Konferencja „Miastotwórcza funkcja Uniwersytetu” pod patronatem prezydenta miasta Lublin i Związku Uczelni Lubelskich.

6.2024 – Konferencja „UMCS dla Lubelszczyzny” pod patronatem marszałka województwa lubelskiego.

9.2024 – XX Lubelski Festiwal Nauki.

5.10.2024 – Zjazd Absolwentów UMCS połączony z balem.

21-22.10.2024 – Międzynarodowy Kongres Marii Curie „Innowacja jest kobietą” połączony z posiedzeniem Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i spotkaniem rektorów konsorcjum Uniwersytetów Europejskich ATHENA (Lubelskie Centrum Konferencyjne).

22.10.2024 – Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, pod batutą Agnieszki Duczmal (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie).

23.10.2024 – Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2024/2025 na UMCS (Aula Uniwersytecka UMCS).

8.11.2024 – Zaduszki akademickie „UMCS wspomina swoich Profesorów” (ACKiM UMCS Chatka Żaka).

19.12.2024 – Koncert świąteczny na zakończenie obchodów 80-lecia UMCS (ACKiM UMCS Chatka Żaka).

data wkrótce – Uroczystość wręczenia dhc UMCS prof. dr hab. Małgorzacie Witko z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Aula Uniwersytecka UMCS).

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy