Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy
GMINA PISZCZAC W związku ze stanem epidemii, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców gminy, interesantów i pracowników wprowadzone zostaje ograniczenie polegające na wykonywaniu zadań przez pracowników Urzędu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Komunikat w tej sprawie został opublikowany dziś (5 listopada).
Zasady obowiązują od 6 listopada 2020 r. do odwołania. A są nimi:
📌Podstawową formą kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy w tym okresie będzie kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portal ePUAP. Numery telefonów do poszczególnych referatów zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu i wywieszone na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy.
📌Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać do Urzędu elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu.
📌Bieżąca rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonów oraz sprawy z zakresu ewidencji ludności będą realizowane przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego po uprzednim kontakcie telefonicznym.
📌W wyjątkowych przypadkach możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem urzędu po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu spotkania. Obsługa odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności:
📌Wejście do Urzędu Gminy jest możliwe tylko i wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos lub przyłbicy,
po wejściu do budynku należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, należy zachować bezpieczną odległość.
Lista numerów telefonów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Piszczac:
Sekretariat: tel. (+48 83) 377 80 18; fax (+48 83) 377 80 18;
Podatki: tel. 83 355 99 70;
Gospodarka odpadami: tel. 83 355 99 70 ;
Działalność gospodarcza: tel. 83 355 99 70;
Urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste: tel. 83 355 99 79;
Drogi i nieruchomości; te. 83 355 99 82;
Budownictwo, ochrona środowiska; tel. 83 355 99 73;
Oświata; tel. 83 355 99 76 ;

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: