Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Likwidator Descendent sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000237718, ogłasza łączny, pisemny, ofertowy i nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

 1. nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 492 m2, dz.ew.1422, położonej w Białej Podlaskiej, KW nr LU1B/00005098/9;

 2. nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 246 m2, dz. ew. 1424/1, położonej w Białej Podlaskiej, KW nr LU1B/000089403/3;

 3. nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 870 m2, dz. ew. 1424/2 i 1425, położonej w Białej Podlaskiej, KW nr LU1B/00064253/5;

 4. nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 584 m2, dz. ew. 1423/1, położonej w Białej Podlaskiej, KW nr LU1B/00006600/9;

 • Organizator Przetargu: Descendent sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie;

 • Łączna cena wywoławcza za wszystkie ww. nieruchomości: 1.000.000,00 zł powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości 23 %. Przy czym możliwe jest nabycie wyłącznie wszystkich ww. nieruchomości (przetarg łączny);

 • Oględziny nieruchomości: po uprzednim umówieniu drogą telefoniczną: 512-154-032, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem descendent48@gmail.com;

 • Termin składania ofert: do dnia 29.07.2019r. (włącznie);

 • Sposób składania ofert, wymagania co do ofert oraz zasady dotyczące przetargu zawarte zostały w Regulaminie, którego treść można uzyskać po uprzednim kontakcie telefonicznym: 512-154-032, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem descendent48@gmail.com;

 • Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30.07.2019r. w Krakowie przy ulicy Eisenberga 11/6;

 • Organizatorowi Przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz

Komentarze

  Brak komentarzy

Zobacz także: