Ogłoszenie komornicze

Ogłoszenie komornicze
O G Ł O S Z E N I E - KM 885/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej mający kancelarię w Białej Podlaskiej przy ul. Sadowej 11-21/9 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-12-21 o godz. 9.00 w Białej Podlaskiej przy ul. Sadowej 11-21/9 (Kancelaria Komornika) odbędzie się druga licytacja  ruchomości:
Renault Megane Scenic rok produkcji 2004, nr. rej. LBI 33913, nr VIN VF1JMRF0532793000
Brak kluczyków, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu od ww. pojazdu.
Przedmiotowy samochód został oszacowany na kwotę:  8 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 4 000,00 zł.
Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniu licytacji na parkingu strzeżonym w WSPRiTS w Kozuli od godziny 8.00 do 8.30 przed rozpoczęciem licytacji.
Komornik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy zarejestrowania ww. pojazdu. Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny. Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Nr konto: 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: