Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość

Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość

 

BIAŁA PODLASKA Z Ernestem Jaroszkiem, wiceprezesem spółki miejskiej Wod-Kan, rozmawiamy o projekcie Eko City oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

W sierpniu spółka Wod-Kan podpisała umowę na budowę zintegrowanego systemu GIS. Czego ona dokładnie dotyczy?

– Umowa dotyczy projektowania, budowania i wdrożenia systemu monitoringu sieci wod-kan w Białej Podlaskiej. Dzięki systemowi GIS będziemy mogli sprawniej zarządzać siecią – szybciej i z większą dokładnością wykrywać awarie oraz optymalizować działanie systemu. W najbliższych latach wymienimy wszystkie wodomierze i wprowadzimy zdalny odczyt, dzięki czemu w czasie rzeczywistym będziemy mogli odczytać stany na urządzeniach pomiarowych z dokładnością do jednej kropli, a mieszkańcy nie będą niepokojeni przez naszych wodomierzowców.

System pozwoli na automatyzację i optymalizację gospodarki wodno-ściekowej. Dodatkowo wyobraźmy sobie, że wyjeżdżamy na wakacje i w tym czasie następuje awaria, w wyniku której zużycie wody wzrasta niewspółmiernie do średnich z poprzednich lat, miesięcy i tygodni. W powyższym wypadku system poinformuje nas o anomalii, a my natychmiastowo powiadomimy mieszkańca, który dzięki temu zminimalizuje koszty naprawy potencjalnych szkód.

W jaki sposób spółka korzysta z odnawialnych źródeł energii?

– Na dzisiaj prawie 20 proc. zużywanej przez spółkę energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Największy udział ma tu energia z biogazu, który pozyskujemy w oczyszczalni ścieków oraz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ale również energia elektryczna z ogniw fotowoltaicznych – w sumie to prawie 60 MWh „zielonej energii” miesięcznie. Dla porównania dodam, że rodzina 2+2 zużywa miesięcznie około 0,15 MWh. To ogromny potencjał na przyszłość, może kiedyś zasilimy w zieloną energię nasze miasto. Obecnie celem dalekosiężnym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego – Zero Waste, co oznacza samowystarczalność energetyczną Białej Podlaskiej do roku 2050. Wyobraźmy sobie sytuację, w której cały miejski organizm zasilamy z wytworzonych wcześniej odpadów i ścieków… I to jest możliwe.

No właśnie. Pewnie mało kto wie, ale energię można pozyskiwać także z odpadów. W jaki sposób się to odbywa?

– Bioodpady z naszych gospodarstw trafiają do komór fermentacyjnych, w których zachodzi proces rozkładu materii organicznej. Proces, w wyniku którego powstaje biogaz, nazywamy fermentacją metanową, która przebiega przy udziale odpowiednich bakterii. W procesie fermentacji metanowej można wyróżnić 4 etapy.

Pierwszy z nich to hydroliza, podczas której związki organiczne pod działaniem wody i enzymów ulegają rozkładowi do prostych związków organicznych. Drugim etapem jest faza powstawania kwasów organicznych (acidogeneza), w której produkty hydrolizy ulegają dalszemu rozkładowi do kwasów tłuszczowych. Kolejna faza to etap tworzenia kwasu octowego (octanogeneza). W tej fazie następuje dalszy rozkład wyższych kwasów tłuszczowych do kwasu octowego. W tym czasie wydzielą się dwutlenek węgla i wodór. Z tych związków bakterie metanowe syntezują metan w ostatnim etapie produkcji biogazu, zwanym metanogenezą. W komorze fermentacyjnej wszystkie te etapy przebiegają równolegle. Obok siebie żyją mikroorganizmy odpowiedzialne za poszczególne etapy fermentacji. Obecność wszystkich grup mikroorganizmów oraz ich właściwe proporcje warunkują właściwy przebieg fermentacji, a zatem ilość i jakość otrzymanego biogazu.

Zachwianie równowagi między mikroorganizmami skutkuje zmianą składu biogazu, nawet do całkowitej eliminacji metanu. Ostatni etap to przetworzenie biogazu na prąd przy pomocy agregatu prądotwórczego i wykorzystanie wytworzonej energii. Za odpowiedni przebieg powyższych procesów odpowiadają wspaniali fachowcy, w osobach dyrektora Zygmunta Króla, kierowniczki Doroty Karczmarz, kierownika Tomasza Wirhanowicza oraz ich podopiecznych z Zakładu Zagospodarowania Odpadów i Oczyszczalni ścieków, za co ogromnie im dziękuję.

Co mogą zrobić mieszkańcy, by w Białej Podlaskiej powietrze było czyste i zdrowe?

– Po pierwsze nie palić odpadami w swoich piecach i kotłach, gdyż zbyt niskie temperatury w nich osiągane nie wyeliminują niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego związków. Odpady można utylizować termicznie jedynie w odpowiednio przystosowanych instalacjach, które dzięki użyciu fachowej technologii – systemu filtrów i podajników – mogą prawie w 100 procentach wyeliminować szkodliwe dla zdrowia substancje i zminimalizować ich oddawanie do atmosfery. Niestety zbliża się okres intensywnego ogrzewania naszych domów i mieszkań, co spowoduje wzrost natężenia szkodliwych związków we wdychanym przez nas powietrzu, a co za tym idzie wzrost zachorowań na wszelkiego rodzaju choroby układu oddechowego, łącznie z nowotworami.

Po drugie, należy segregować odpady, bo to znacznie ułatwia ich późniejsze zagospodarowanie, co bezpośrednio wpływa na koszty. Przypomnę, że każda tona złożona na składowisko kosztuje nas 270 zł. Po trzecie, w miarę możliwości korzystać z roweru i komunikacji miejskiej, zmniejszając tym samym szkodliwą emisję spalin do atmosfery.

W kształtowaniu postaw proekologicznych ważna jest edukacja. Czy bialscy uczniowie także są edukowani w kwestii segregacji śmieci czy przetwarzania odpadów?

– Od lat bialscy uczniowie odwiedzają nasze zakłady, jednak w związku z epidemią COVID ten rok jest inny. Wspólnie z prezydentem Michałem Litwiniukiem oraz naczelnikiem edukacji, kultury i sportu Urzędu Miasta Stanisławem Romanowskim przygotowujemy nową ofertę edukacyjną dla naszych uczniów na rok 2021.

Odwiedzająca nas młodzież i dzieci poznają działanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów, Zaopatrzenia w Wodę oraz oczyszczalni ścieków. Będzie to dawka praktycznej wiedzy od ekspertów w przyjaznych i sprzyjających przyswajaniu wiedzy, bezpiecznych warunkach, z użyciem nowoczesnych technologii. Zielony ład od ogółu do szczegółu, tak aby zaszczepić w najmłodszych dobre nawyki w zakresie ochrony środowiska oraz poszerzyć ich ogólną wiedzę na temat otaczającego nas świata

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: