Od kiedy zmiany w dowodach osobistych?

Od kiedy zmiany w dowodach osobistych?

Od 2 sierpnia dojdzie do małej rewolucji w konstrukcji dowodu osobistego. Po tym terminie w nowych dowodach znajdzie się tzw. druga cecha biometryczna, czyli krótko mówiąc odcisk palca. Zmianę tłumaczy się chęcią dostosowania do prawa Unii Europejskiej. 

Obowiązek wprowadzenia do dowodu odcisku palca dotyczy jedynie osób powyżej 12. roku życia. Będą one musiały pojawić się w urzędzie osobiście i w ten sposób załatwić formalności. Ważność nowego dowodu osobistego dla tej grupy wynosi 10 lat. Inaczej wygląda sytuacja u dzieci poniżej 12. roku życia. One nie muszą przekazywać urzędom swojego odcisku palca, a w związku z tym mają prawo złożyć wniosek o nowy dokument elektronicznie. Ważność ich dowodów wyniesie 5 lat.

Co ważne, zmiana dotyczy tylko osób, którym po 2 sierpnia 2021 r. kończy się ważność dowodu osobistego. Odciski palców będą oczekiwane jedynie podczas procesu wyrabiania nowego dokumentu. Wcześniej wyrobione dokumenty bez drugiej cechy biometrycznej pozostają ważne.  Ponadto, jeśli podczas wyrabiania nowego dowodu nie będzie możliwe pozostawienie swojego odcisku palca (np. ze względów medycznych), to taki dokument będzie ważny tylko przez rok. Poza tym obywatel będzie musiał na nowym dowodzie pozostawić swój podpis. Inną ciekawostką będzie zmiana projektu graficznego dowodu osobistego, wynikająca w sporej części z nowych regulacji.

Odciski palców będą zapisane w Rejestrze Dowodów Osobistych do dnia odbioru dowodu osobistego przez obywatela, jednak nie dłużej niż 90 dni od wydania dokumentu.

Zmiana ma dostosować polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych. Odciski palców i obowiązek podpisania dowodu mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz ograniczyć ryzyko sfałszowania dokumentu.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: