Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E   KM  909/16

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podst. art. 952, 953, 954 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2018-05-25 o godzinie 09:00  w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika opisanej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,91 m.kw. (lokal – 25,26 m.kw.; pomieszczenie przynależne – 7,65 m.kw.) wraz z udziałem związanym z własnością lokalu 338/10000 części  położonej w miejscowości Biała Podlaska ul. Kościuszki 5/13 mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej nr LU1B/00105129/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 64 085,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 42 723,33 zł.

Wadium wynosi: 6 408,50 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto bankowe komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129 albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: